27. 10. 2015 Zodpovedné podnikanie

Zamestnanci firiem chcú pomáhať. Aj hlavou

Dobrovoľníci z firiem by v rámci pomoci neziskovkám privítali viac príležitostí, kde by mohli zdieľať svoje profesionálne zručnosti.

Zamestnanci firiem by v rámci pomoci neziskovým organizáciám privítali viac dobrovoľníckych príležitostí, pri ktorých by pomáhali nielen manuálne, ale využívali aj svoje profesionálne zručnosti. Potvrdili to výsledky Prieskumu záujmu zamestnancov o pro bono dobrovoľníctvo, ktorý realizovala Nadácia Pontis a Agentúra FOCUS.

Ľudia vo firmách chcú zlepšovať svoje okolie

Zamestnancom firiem záleží na tom, v akej krajine budú žiť. Až 72 % oslovených respondentov vníma zapojenie sa do dobrovoľníctva ako príležitosť prispieť k zlepšeniu svojho okolia. „Napriek tomu, že väčšina z nich nemá skúsenosť s poskytovaním pro bono profesionálnych služieb, takmer polovica zamestnancov považuje pro bono dobrovoľníctvo za efektívnejšie ako manuálne dobrovoľníctvo a prínosnejšie pre spoločnosť,“ hovorí Natália Blahová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj

Do prieskumu sa zapojilo 766 zamestnancov z 13 firiem skupiny ENGAGE, ktoré sa zaviazali rozvíjať dobrovoľníctvo na Slovensku. Z prieskumu vzišlo, že polovica z oslovených zamestnancov má skúsenosť s rôznymi formami firemného dobrovoľníctva. „Ako najčastejšie prínosy uvádzali získavanie znalostí, mäkkých zručností, osobný a profesionálny rozvoj, upevnenie vzťahu s kolegami a lojalitu k firme, ktorá dobrovoľníctvo rozvíja a záleží jej na okolí,“ vymenúva N. Blahová.

Firemné dobrovoľníctvo nadácia rozvíja na Slovensku už takmer 10 rokov. Tisícky zamestnancov rôznych firiem ročne venujú svoj čas, manuálne zručnosti a vedomosti, aby prispievali k spoločenskej zmene. Pro bono je forma dobrovoľníctva, pri ktorej prepájajú profesionálne zručnosti zamestnancov (napr. v oblasti práva, marketingu a komunikácie či informačných technológií) s potrebami komunity.

Zamestnanci by uvítali viac pro bono príležitostí

Ako sa ukázalo, viac ako 60 % zamestnancov by uvítalo od zamestnávateľov viac pro bono príležitostí, v ktorých by sa mohli angažovať. Napriek rastúcemu počtu firiem, ktoré sa venujú okolitej komunite, majú zamestnanci len malé príležitosti na pro bono odovzdávanie svojich vedomostí a znalostí organizáciám, ktoré si často nemôžu dovoliť zaplatiť profesionálov.

Prieskum tiež ukázal, že najčastejšou prekážkou angažovanosti zamestnancov v dobrovoľníckych aktivitách, je nedostatok času a pracovné povinnosti. Ukazuje sa, že pre dobrú stratégiu firemného dobrovoľníctva je nevyhnutné flexibilné nastavenie pro bono dobrovoľníckych aktivít pracovnému tempu zamestnancov.

V porovnaní s klasickým dobrovoľníctvom, ktoré zahŕňa manuálne aktivity ako skrášľovanie verejného priestoru, sprevádzanie ľudí a klientov neziskoviek pri rôznych spoločenských podujatiach, obnovu pamiatok či ochranu životného prostredia sa ukazuje, že poskytovanie pro bono profesionálnych zručností má u zamestnancov firiem vyššiu hodnotu a dopad na činnosti neziskových organizácií. Pomer angažovanosti firiem a ich zamestnancov je u nás stále viac naklonený na stranu klasického dobrovoľníctva.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.