27. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Zamestnanci Orange pomáhajú

Orange motivuje svojich zamestnancov a predajcov k aktivitám v prospech ich komunity.

©Orange

Nadácia Orange aj v tomto roku umožnila zamestnancom Orange-u a zamestnancom predajnej siete venovať sa popri každodennej práci aj verejnoprospešným aktivitám v prospech komunity a prostredia, v ktorom žijú.

Zámerom je motivovať zamestnancov a predajcov k vzájomnej spolupráci a povzbudiť ich k spoločnému angažovaniu sa na realizácii zaujímavých projektov. Zamestnanci a predajcovia, ktorí predložia svoj projekt, môžu na realizáciu svojich nápadov získať vyššiu finančnú podporu.

K termínu uzávierky zamestnanci do Nadácie poslali 68 projektov a prijatých bolo 35 projektov od tímov predajcov, pomedzi ktoré bude celkom prerozdelená čiastka 45-tisíc eur.

Zdroj: Orange

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.