20. 08. 2013 Sociálne inovácie

Zamestnanci podporujú svoju komunitu

Neziskové organizácie, ktorých aktivity odporučia zamestnanci PwC môžu získať podporu.

Občianske združenie Lorien sa venuje podpore vzťahov otcov a synov

Grantový program Pomocná ruka je určený pre všetky neziskové organizácie, školy a samosprávy, do ktorých činnosti sa zapájajú zamestnanci PwC. O podporu sa môže každoročne uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, alebo príspevková organizácia. Zamestnanec PwC k nej však musí napísať spolu so svojím menom krátke odporúčanie.

O grant môžu žiadať organizácie, ktorých projekt bude napĺňať nasledovné zámery:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo

závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

b) podpora športu bez vekového obmedzenia, podpora a rozvoj telesnej kultúry

c) poskytovanie sociálnej pomoci,

d) zachovanie kultúrnych hodnôt,

e) podpora vzdelávania,

f) ochrana ľudských práv,

g) ochrana a tvorba životného prostredia,

h) veda a výskum.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111