07. 04. 2017 Filantropia

Zamestnanci Slovenský elektrární sa už štyri roky „Ukazujú v dobrom svetle“

Šport, životné prostredie, zdravie. Aj z týchto oblastí pochádzali projekty, do ktorých sa počas posledných rokov zapájali dobrovoľníci spoločnosti.

Dobrovoľníci pomáhali počas minuloročnej akcie Naše Mesto aj v Materskej škole Slnečná

Program „Ukážte sa v dobrom svetle“ odštartoval v roku 2013. Už tri roky zamestnanci  Slovenských elektrární ako dobrovoľníci venujú svoj čas a energiu projektom realizovaným v rámci podujatia Naše mesto a v rámci Zamestnaneckých projektov. A bolo ich naozaj veľa. Spolu s finančnou podporou Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sa mohlo takmer 1400 dobrovoľníkov zapojiť do 71 realizovaných projektov v rámci podujatia Naše mesto. Prostredníctvom Zamestnaneckého programu získalo podporu ďalších 33 projektov. Viac ako 650 dobrovoľníkov malo možnosť ukázať, že naozaj chcú a vedia urobiť mnoho zaujímavého pre komunity, v ktorých pracujú a zároveň žijú so svojimi rodinami.

Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci

Počas existencie grantového programu sa v niektorých prípadoch podarilo nadviazať dlhodobú spoluprácu medzi zamestnancami spoločnosti a neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí v lokalite, kde pracujú. Jeden takýto projekt uzrel svetlo sveta vďaka ambasádorovi Miroslavovi Mistríkovi a občianskemu združeniu ArTUR z Hrubého Šúru. Spolupráca začala už v roku 2013 a ambícia nebola malá. Združenie ArTUR zachránilo starú historickú školu v Hrubom Šúri pred zbúraním a rozhodlo sa ju zrekonštruovať na vzdelávacie ekocentrum – aj s pomocou dobrovoľníkov. V prvom roku sa v rámci spolupráce podarilo repasovať staré okná a opraviť steny  prírodnou izoláciou.

Obnovu budovy, ktorú sa podarilo rozbehnúť aj vďaka príspevku spoločnosti Slovenské elektrárne, sa podarilo dokončiť a po kolaudácii vzdelávacieho ekocentra sa mohli ďalší rok pustiť dobrovoľníci do nového projektu – vybudovania náučného chodníka, ktorý spojí ekocentrum s meandrami Malého Dunaja, miestnou biofarmou, permakultúrnou záhradou a mlynom.

Vďaka hlasom verejnosti získal projekt združenia  podporu aj v minulom roku. Cieľom bolo vytvoriť priestor, kde sa môžu realizovať víkendové aktivity pre rodiny s deťmi.  Na pozemku ekocentra sa s pomocou dobrovoľníkov podarilo vytvoriť relaxačno-tvorivú lesnú záhradu, ktorej centrom sa stala zrekonštruovaná stodola. – miesto na vzdelávanie, ale aj voľnočasové aktivity a hry.

Počas existencie programu sa takmer dve desiatky projektov realizovali v spolupráci s materskými, základnými alebo strednými školami. Druhým najúspešnejším projektom v hlasovaní verejnosti bol  v minulom roku projekt Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach. Táto spolupráca začala ale už o rok skôr. Ambasádor projektu Ján Forgáč sa spolu s viac ako dvadsiatimi dobrovoľníkmi spoločnosti pustili do úpravy areálu gymnázia. Cieľom bolo premeniť nevyužívaný priestor na miesto, ktoré môžu študenti využívať na oddych, šport ale aj zážitkové vzdelávanie.

Po úvodnej fáze projektu, úpravy pozemku, výsadby zelene a vytvorenie vonkajšieho výučbového pavilónu, sa dobrovoľníci v roku 2016 pustili do dokončenia projektu – dostavby altánku, vybudovaniu chodníkov, osadenie lavičiek a dosadeniu zelene. Dva roky sa s finančnou podporou spoločnosti Slovenské elektrárne, ale najmä vďaka nadšeniu zapojených dobrovoľníkov podarilo premeniť nevyužívaný priestor na miesto, kde svoj voľný čas radi trávia študenti aj pedagógovia. A kto vie, možno s v osemročnom gymnáziu zoberú príklad z iných realizovaných projektov a v budúcnosti školský dvor sprístupnia miestnym obyvateľom, zorganizujú v ňom piknik pre rodiny žiakov, alebo v ňom študenti začnú organizovať letné kino.

Tešíme sa z každého „nováčika“

Radi v programe Ukážte sa v dobrom svetle podporujeme dlhodobé partnerstvo zamestnancov a organizácií, kde realizujú dobrovoľnícke projekty. Je pre nás ale rovnako dôležité podporovať nové iniciatívy a tvoriace sa partnerstvá. To je prípad aj spolupráce Športového klubu Topoľčany a ambasádora Slovenských elektrární Petra Janča. Minulý rok v júni, počas iniciatívy  Naše mesto dobrovoľníci pomohli odstrániť nelegálnu skládku a vyčistiť priestor, ktorý sa mal neskôr stať súčasťou plánovaného cyklistického areálu.

Hlasovanie verejnosti rozhodlo, že projekt získa podporu aj v rámci Zamestnaneckého programu. Mohla tak vzniknúť tréningová cyklistická trať pre deti, mladých ľudí, ale aj všetkých priaznivcov  dvoch kolies. Je zameraná na jazdu v teréne – s pasážami  medzi stromami, terénnymi nerovnosťami, vlnkami, klopenými zákrutami aj miernymi skokmi.

Rodinné centrum Prešporkovo spolupracuje s dobrovoľníkmi Slovenských elektrární už dlhodobo a v rámci podujatia Naše mesto spolu už urobili kus práce. V minulom roku získal projekt Chodníčky pre naše nožičky aj podporu v rámci Zamestnaneckého programu. Je peknou ukážkou toho, že projekty nemusia byť zamerané iba na manuálnu prácu. Snahou aktivity je nenásilne vštepiť rodičom i deťom, ako sa správne hýbať, ako čo najviac zdravo chodiť a umožniť rodinám tráviť svoj voľný čas aktívne a na čerstvom vzduchu. Súčasťou aktivít rodinného centra v rámci realizovaného projektu bolo organizovanie rôznych súťaží a  športových hier pre deti i rodičov.

„Ukážte sa v dobrom svetle“

Aj v tomto roku budú mať zamestnanci Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť aby sa urobilo veľa dobra. Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v rámci programu Ukážte sa v dobrom svetle podporí sumou 60.000 eur  zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých pracujú alebo žijú so svojimi rodinami. Celé znenie výzvy bude zverejnené 18 apríla 2017.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.