11. 04. 2018 Nadácia Pontis

Zamestnanci Slovenských elektrární sa môžu ukázať v dobrom svetle aj tento rok

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára už šiesty ročník zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Aj v tomto roku budú mať zamestnanci Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť, aby sa urobilo veľa dobra. V rámci programu Slovenské elektrárne podporia zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých  pracujú alebo žijú so svojimi rodinami.

Prehľad podpory programu Ukážte sa v dobrom svetle v roku 2017.

Premena zanedbaného parku na komunitnú záhradu, úprava okolia za pomoci detských domovov alebo domovov sociálnych služieb, organizácia podujatí spájajúcich viaceré generácie, či skupiny obyvateľstva. V roku 2017 sa podarilo zrevitalizovať historickú promenádu v Leviciach, v Záriečí pribudlo miesto na opekanie a v Novej Bani záhrada pre senior, kde budú pestovať všakovaké bylinky.Ďalej je možná výstavba verejnej letnej záhrady v miestnej knižnici alebo vytvorenie čitateľského kútika v materskej škôlke. Aj to sú príklady projektov, ktoré chceme v roku 2018 podporiť celkovou sumou vyše 30.000 eur.

Podmienky zapojenia sa do programu Ukážte sa v dobrom svetle

Program je otvorený iniciatívam miestnych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou je, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Každý ambasádor projektu sa zároveň zaväzuje k spolupráci na zapájaní iných zamestnancov a aj ich rodinných príslušníkov – dobrovoľníkov do aktivít projektu a komunikácii výsledkov projektu. Súčasťou projektu je aj informácia o aktivitách, ktoré chce žiadateľ realizovať v rámci podujatia Naše Mesto 2018.

Grantová výzva

Prihlásenie na grantovú výzvu pozostáva z dvoch častí. Žiadateľ vyplní prihlasovací formulár po registrácii na www.darca.sk , v ktorom popíše aktivity a rozpočet na dva projekty súčasne: Prvý zahŕňa popis projektu, ktorý budete realizovať v rámci dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto 2018 (podporených bude prvých 25 projektov). V druhom popíšete následný projekt, ktorý budete realizovať ako váš hlavný projekt, kde môžete žiadať o podporu 1000 eur (o tejto podpore rozhodne hlasovanie verejnosti).

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport, a navyše určitým spôsobom podporia prepojenie rôznych skupín obyvateľstva a podporia sociálnu inklúziu. Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch. Prioritou programu je podpora aktivít, ktoré podnecujú zručnosť rozmýšľať o rôznych javoch v súvislostiach, rozvíjajú aktivitu obyvateľov regiónov a sú zamerané na hľadanie riešení existujúcich problémov na lokálnej úrovni.

O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia, ak je to:

 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • samospráva mesta alebo obce

Súčasťou grantovej žiadosti bude aj informácia o plánovaných dobrovoľníckych aktivitách, ktoré plánujú žiadatelia v spolupráci s ambasádormi projektu realizovať počas podujatia Naše Mesto 2018, ktoré sa uskutoční 8. – 9. 6. 2018.

Všetky projekty, ktoré schváli hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne a Nadácie Pontis, získajú podporu na realizáciu projektu v rámci iniciatívy Naše Mesto. Do 25. mája budú zverejnené projekty, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci podujatia Naše mesto 2018:

-pri zapojení 10 – 14 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 200 eur

– pri zapojení 15 – 19 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 300 eur

– pri zapojení 20 a viac firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 400 eur

Hodnotí sa predovšetkým dobrovoľnícky potenciál projektu na základe posúdenia:

 • kvality spolupráce ambasádora projektu s partnerskou organizáciou
 • atraktívnosti výsledkov projektu a foriem komunikácie
 • inovatívnosti projektu a prínosu pre sociálnu inklúziu v komunite
 • aktívneho zapojenia firemných dobrovoľníkov do aktivít projektu
 • zapojenie ďalších subjektov a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu, cieľom je vlastný prínos – spájanie komunity pri realizácii projektu

Zároveň od 25.5. – 19.6. bude môcť tieto projekty na stránkach www.seas.sk podporiť hlasovaním verejnosť, ktorá rozhodne o podpore približne 15 projektov. Výsledky hlasovania o granty budú zverejnené najneskôr 25. júna 2018 na internetovej stránke www.seas.sk a www.darca.sk.

Ako a do kedy sa dá zažiadať o grant? Najneskôr 14. mája 2018 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Ukážte sa v dobrom svetle 2018;
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projektu cez systém „darca“ elektronicky odoslať.
 • Povinné prílohy: vyplnený formulár s počtom a menami dobrovoľníkov a podpísané čestné vyhlásenie o správnosti údajov a súhlase zapísaných dobrovoľníkov.

Časový harmonogram

9. 4. 2018 Spustenie programu Ukážte sa v dobrom svetle. Zamestnanci podávajú projekt a popíšu v ňom aktivitu v rámci Naše Mesto 2018.
14. 5. 2018 Uzatvorenie grantovej výzvy a prihlásenie firemných dobrovoľníkov
17. 5. – 25.5. 2018 Hodnotenie projektov
25. 5. 2018 Zverejnenie vybraných 25 projektov, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci podujatia Naše mesto 2018
8. – 9. 6. 2018 Podujatie Naše mesto
19. 6. 2018 Ukončenie hlasovania verejnosti
25. 6. 2018 Výsledky hlasovania verejnosti, podpora projektov v rámci Zamestnaneckého programu, po podpísaní zmluvy a zaslania vyúčtovania aktivity na Naše Mesto, poslanie 90% grantu.
1.7. – 15. 10. 2018 Realizácia projektov
10. 11. 2018 Zaslanie záverečnej správy k projektu a vyúčtovania, po kontrole ktorých Nadácia Pontis zašle zvyšných 10% grantu.
   

Kontakt

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Danielou Kellerovou, tel.: 02 5710 8124 e-mail: ziadosti@nadaciapontis.sk

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cf9d930759f94550d77ed8a4e5be67a9/5DD601BC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66315719_893841097649120_7716395519033618117_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f7efe44b0bc5e4436ceed3ef2c022436/5DDB7E73/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/67538414_346670022882149_5611864241462720937_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/75666e6051ba39103ba0d50b5c8c1c31/5E12B39A/t51.2885-15/sh0.08/e35/c137.0.1165.1165a/s640x640/66634098_114437576550371_4132789202021670357_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/a85b6c7501df827428d9acc74fad226e/5E0FF70C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66143575_353458752016069_6586283729191264641_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6d5ca3b682f737e4205a548df28945bd/5DD34D02/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.106.1440.1440a/s640x640/67593101_871329129892555_3653555945579415690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3f189985c69f6b20815378a7c0470db2/5DF60523/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4a6adf826c1c674a5734535e27c3ef18/5DDA2C1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3371c9abfe10bd4a71a1ea27ca3625cd/5E0DCAE4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e393a5b1c9d3ede4879f1688f31c268a/5DE001E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/70c9d90475500c2a5f834b03c834c2f9/5DF0A2D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/36e646b7e4b510e7fcf99e67fdeecf19/5DF66512/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/27698b14a578acb3b5f61e590d277698/5D5B9DEB/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net