20. 12. 2017 Zodpovedné podnikanie

Zamestnanci VÚB banky darovali kúsok seba

Pacienti Detského kardiocentra dostali pred Vianocami jeden z najcennejších darov – životodarnú krv.

Bránami Detského kardiocentra prejdú ročne stovky detských pacientov s vrodenými alebo získanými srdcovými ochoreniami, ktorí sú tu nútení absolvovať rozličné chirurgické zákroky. Na výzvu darovať krv, ktorú VÚB banka realizuje v rámci svojho dobrovoľníckeho programu, zareagovalo tentokrát popri pravidelných darcoch aj veľa prvodarcov. Oslovil ich práve konkrétny účel pomoci deťom s ochoreniami srdca. Spolu sa rozhodlo pomôcť až 58 zamestnancov.

Významnou kvapkou, ktorá v nevyhnutnom procese liečby pomáha, je nielen obrazne, ale aj doslova krv. Detské kardiocentrum sa ako jediné zariadenie svojho druhu určené pre celé Slovensko stretáva častokrát s nedostatkom tejto vzácnej tekutiny. Preto sme sa rozhodli po prvýkrát zorganizovať vlastnú iniciatívu s cieľom nájsť darcov krvi, v rámci ktorej sme oslovili konkrétnu inštitúciu. Bola ňou bratislavská centrála VÚB banky. Výsledok tejto aktivity nás mimoriadne teší a dojíma. V mene malých bojovníkov zo srdca ďakujeme všetkým zamestnancom banky, ktorí sa rozhodli darovať kúsok seba,“ hovorí správkyňa Nadácie Detského kardiocentra Mária Kadlečíková.

Darovanie krvi prebiehalo prostredníctvom mobilných odberných staníc Národnej transfúznej služby priamo vo vlastných priestoroch banky. Vďaka spolupráci s touto zdravotníckou organizáciou bolo možné nasmerovať odobratú krv prioritne do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na bratislavských Kramároch, v ktorej priestoroch sa Detské kardiocentrum nachádza.

Darovanie krvi je dobrovoľnícka aktivita, ktorú VÚB banka v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR každoročne usporadúva pre svojich zamestnancov niekoľkokrát za rok. V roku 2017 sa konali tri VÚB kvapky krvi, do ktorých sa zapojilo celkovo až 146 zamestnancov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.