13. 11. 2014 Zodpovedné podnikanie

Zamestnancov v práci už menej motivujú benefity

Pre mnohých ľudí v práci je dôležité, či sú pre vedenie to najcennejšie. Aj to vo veľkej miere vplýva na ich motiváciu a úspech firmy.

Ivana Vandlíčková z Aon Hewitt bude už 20. novembra na Fóre: Od demotivácie k nadšeniu zamestnancov hovoriť o tom, čo zaberá na motiváciu zamestnancov v top firmách.

Motivovanosť a angažovanosť zamestnancov bude mať v nasledujúcich troch rokoch strategický význam pre dosiahnutie obchodných výsledkov. Ukazujú výsledky prieskumu Best Employers, ktorú realizuje spoločnosť Aon Hewitt v strednej a východnej Európe. Oproti minulému roku už menšie percento zamestnancov vníma, že ich mzda zodpovedá ich prínosu pre firmu a menšiemu percentu zamestnancov tiež vyhovujú firmou ponúkané benefity.

V regióne zostáva naďalej problémom oblasť dôležitosti ľudí, aj napriek tomu, že má najväčší pozitívny vplyv na motiváciu zamestnancov. Táto oblasť meria, či zamestnanci cítia, že sú pre vrcholové vedenie to najcennejšie, čo spoločnosť má. A aj o tom bude počas Fóra: Od demotivácie k nadšeniu zamestnancov hovoriť už vo štvrtok 20. novembra Ivana Vandlíčková z Aon Hewitt, ktorá pôsobí ako projektová manažérka prieskumu Best Employers Slovensko. Všetci zamestnávatelia čelia rovnakým ekonomickým podmienkam, ale najlepší zamestnávatelia sú schopní podstatne lepšie zvládať vedenie a riadenie zamestnancov tak, aby dosahovali vysokú úroveň ich motivácie. „To zmierňuje dosahy mnohých ekonomických faktorov, ktorým čelia a vedie k lepším obchodným výsledkom,“hovorí Ivana Vandlíčková, projektová manažérka štúdie Best Employers.

Podieľate sa na hodnotení a vytváraní rebríčka zamestnávateľov v strednej a východnej Európe. Ktoré ukazovatele správania sa firiem sú pre vás dôležité?

V rámci strednej a východnej Európy sú pre motivovanosť zamestnancov najviac dôležité, či sa zamestnanec cíti byť pre firmu tým najdôležitejším, či má možnosť kariérneho rastu a či má k dispozícii také postupy a procesy, ktoré pomáhajú k vyššej efektivite.

Čo je pre Slovákov dôležitejšie? Peniaze alebo hodnoty, ktoré firma vyznáva?

Je to rozličné firma od firmy. Ak by sme ale spravili priemer z firiem, ktoré sa našich prieskumov zúčastnili, tak hodnoty by skórovali vyššie. Na druhej strane pocit zamestnancov, že sú za svoje prínosy spravodlivo odmeňovaní, je tiež veľmi dôležitý a nemali by sme ho podceňovať.

Čo motivuje ľudí vo firmách, ktoré sú vo vašom rebríčku na top pozíciách?

Sú to dve hlavné oblasti, a to ľudský a spravodlivý prístup k zamestnancom (či už zo strany vedenia spoločnosti, priamych nadriadených alebo kolegov navzájom) a pocit naplnenia z odvedenej práce.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.