02. 09. 2016 Zodpovedné podnikanie

Západoslovenská energetika opäť rozsvietila Pohodu

Solárne panely spoločnosti ZSE zásobili festival Pohoda elektrickou energiou.

Spoločnosť ZSE priniesla na tohtoročnú Pohodu svetlo, energiu aj diskusie o alternatívach v oblasti vzdelávania a životného prostredia. Spolu s partnerskou organizáciou Živica ponúkla zaujímavé pohľady na témy školstva, školských záhrad, prírodného staviteľstva či význame spirituality v dnešnom svete.

Stan Živica powered by ZSE ponúkol diskutujúcim alternatívy i dialóg. Návštevníci mohli diskutovať napríklad so zakladateľkami prvého prírodného cintorína z organizácie Ke kořenům v Prahe. O rozdieloch medzi Slovákmi a Čechmi a čare národnej identity, vtipne a s nadhľadom diskutovali Martin M. Šimečka a šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery. Diskutovalo sa aj o najväčšom vzdelávacom programe Zelené školy.

Stan bol zároveň príkladom alternatívy v oblasti energetiky – bol napájaný prenosnou solárnou elektrárňou. Vďaka takto vyrobenej elektrine bol stan úplne energeticky nezávislý.

ZSE priniesla aj v tomto roku solárne lampy, ktoré prispeli k lepšej orientácii na festivale. Tie využívali energiu zo Slnka a po zotmení LED lampy osvetľovali runway a všetky dôležité plochy.

 

Zdroj: TS spoločnosti Západoslovenská energetika

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111