16. 01. 2014 Zodpovedné podnikanie

Zappos: Bez pracovných funkcií, manažérov a hierarchie

Najprv šťastie, až potom peniaze. Kultúra americkej firmy Zappos je postavená na slobode, kreativite a rodinnej atmosfére.

© about.zappos.com

Šťastie ako cieľ

Úspech amerického on-line predajcu topánok Zappos, ktorý už v desiatom roku svojej existencie dosiahol obrat vo výške miliardy dolárov, je postavený aj na príbehoch, ako je tento: Zákazníčka objednala topánky pre svojho manžela, ktorý však krátko nato zomrel pri autonehode. Deň po tom, čo zavolala do centrály Zappos, či môže topánky vrátiť, dostala zásielku kvetín. Pracovník call centra nielenže rýchlo vyhovel jej žiadosti, ale bez toho, aby si krok overil so svojím supervízorom, objednal v mene spoločnosti kvety ako prejav sústrasti. Ľudské gesto získalo firme zákazníčku na celý život, ako aj 30 ďalších zákazníkov, ktorí sa zúčastnili pohrebu, kde im vdova porozprávala o nečakanom dare.

Zappos jednoducho neberie svojich 1 500 zamestnancov, z prevažnej väčšiny pracovníkov call centier, ako stroje, ktoré musia vyhovieť zákazníkovi podľa presnej stanoveného modelu. Dôveruje im a umožňuje robiť prácu tak, ako to vyhovuje im – avšak s cieľom maximálnej spokojnosti zákazníka. Dôvera sa vypláca – Zappos patrí medzi najobľúbenejšie pracoviská v USA s obrovským množstvom záujemcov o prácu.

Super-horizontálna štruktúra

Koncom minulého roka oznámila firma zámer zreformovať už i tak neformálnu organizačnú štruktúru. Zruší pracovné funkcie, nadriadených a podriadených a vytvorí spolu 400 navzájom prepojených „krúžkov“ – tímov, v ktorých budú zamestnanci zastávať rozličné pozície.

Cieľom je zvýšiť mieru zodpovednosti každého pracovníka, ktorá v tradičných hierarchických štruktúrach zostáva prevažne na pleciach manažérov. Snahou tiež je posilnenie transparentnosti v záujme rýchleho a otvoreného riešenia potenciálnych konfliktov.

Názov novej štruktúry – holakracia – je odvodený od gréckeho slova „holon“, ktoré znamená „celok, ktorý je súčasťou väčšieho celku.“

Niektorí zamestnanci však budú predsa len „rovnejší“ medzi rovnými. Nebudú mať síce formálne vyššie postavenie a atraktívny názov pozície, ale budú rozhodovať o platoch tých, ktorí pod nimi oficiálne nepracujú.

Zappos je pravdepodobne najväčšou spoločnosťou, ktorá sa rozhodla zbaviť hierarchie na pracovisku. Menšie spoločnosti, ktoré sa už podobnou cestou vydali, si pochvaľujú najmä zbavenie sa klasického napätia medzi pracovníkmi a manažérmi vďaka tomu, že každý si skúsi, aké je to byť na druhej strane. Rotačný systém údajne prispieva k vyššej empatii a predchádza tak konfliktom. Akokoľvek, výsledky niektorých výskumov idú proti tomuto trendu – práve jasne definovaná hierarchia podľa nich pri tímovej práci zvyšuje produktivitu.

Zdroje: businessinsider.com, inc.com, profit.etrend.sk

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111