03. 07. 2016 Zodpovedné podnikanie

Zástupcovia členských firiem združenia Business Leaders Forum sa stretli v Poprade

BLF sa rozrástlo na 34 členov

V stredu 22. júna 2016 sa uskutočnilo pravidelné štvrťročné stretnutie členov združenia Business Leaders Forum (BLF). Hostiteľom stretnutia bola spoločnosť WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o. Spoločnosť prevádzkuje v Poprade výrobný závod, ktorý sa orientuje na výskum, vývoj a výrobu bielych domácich spotrebičov – zvrchu a spredu plnených práčok. Jedná sa o jeden z najväčších závodov, ktorý denne vyrobí až 11 000 práčok. Firma je tiež jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne.

Pravidelného štvrťročného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia združenia BLF z firiem Deloitte, Embraco, Kaufland Slovenská republika, TNT Slovensko, U.S. Steel Košice, Volkswagen Slovakia a Whirlpool. Okrem zhodnotenia polročných aktivít združenia (CEE CSR Summit 2016, Via Bona Slovakia za rok 2015) boli na programe stretnutia i témy ako work-life balance, zelené budovy, ženy v biznise či zamestnávanie utečencov a rómskych občanov. Naše združenie sa tiež rozšírilo na 34 členov. Všetci účastníci stretnutia absolvovali veľmi zaujímavú prehliadku výrobného závodu Whirlpool, kde sa mohli inšpirovať napríklad aktivitami spoločnosti v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalšie stretnutie členov združenia BLF bude dňa 8. septembra 2016.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111