11. 03. 2015 Zodpovedné podnikanie

Zbierame žiadosti o bezplatnú právnu pomoc

Žiadosti môžu posielať neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia a iné verejnoprospešné nekomerčné organizácie, do 23. marca 2015.

V rámci programu Advokáti Pro Bono sa ako nezisková organizácia opäť môžete uchádzať o bezplatné právne služby pre vašu organizáciu, v špecifických prípadoch aj pre vašich klientov. Prostredníctvom programu poskytujú zapojení advokáti a advokátske kancelárie svoje služby na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Od začiatku fungovania programu (jún 2011) sme pomohli právnou pomocou už viac ako 60 neziskovým organizáciám. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

  • pomoc vašej organizácii s prípravou, či revíziou zmlúv, v otázkach daňového, autorského, či pracovného práva, medzinárodnej spolupráce a pod.
  • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov výklad právnych predpisov
  • zastupovanie vašej organizácie v súdnych konaniach

Právna pomoc v oblasti a témach, ktorým sa venuje organizácia

  • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktorým sa sami venujete
  • pomoc s pripomienkovaním zákonov
  • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme

Zvyšovanie právneho povedomia pracovníkov organizácie, ktorí sa venujú práci s klientmi

  • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov…
  • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

  • právne konzultácie
  • zastupovanie klientov organizácie v súdnych konaniach

Do programu sa môžu zapojiť len neziskové organizácie, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v podmienkach programu Advokáti Pro Bono.

Ak máte záujem, aby sme vašu žiadosť zaradili do marcového vydania Pro Bono Newslettra so žiadosťami neziskových organizácií, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 23. marca 2015 na adresu lucia.borovska@nadaciapontis.sk a my sa vám ozveme.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.