20. 02. 2013 Zodpovedné podnikanie

Zdravé firmy roka 2012

Zdravými firmami roka 2012 sú Slovak Telekom a Getrag Ford Transmissions Slovakia.

Súťaž Zdravá firma roka, ktorú už po tretí krát vyhlásila Union zdravotná poisťovňa, chce motivovať firmy, aby podporovali zdravý životný štýl svojich zamestnancov.

V rámci kategórie nevýrobné firmy zvíťazila spoločnosť Slovak Telekom a v kategórii výrobné firmy sa na prvej priečke umiestnila spoločnosť Getrag Ford Transmissions Slovakia. Druhé miesta obsadili spoločnosti Dell Samsung Electronics. Tretie miesta získali Hewlett-Packard Slovakia Continental Automotive Systems Slovakia.

Z hodnotenia vyplynulo, že firmy najčastejšie organizujú športový deň a teambuildingové aktivity pre zamestnancov, snažia sa ich odnaučiť fajčiť a zabezpečujú im pitný režim, ergonomické pomôcky, či rastliny na pracovisku. Odborná komisia zložená aj z odborníkov z Ministerstva zdravotníctva SR, riaditeľstva WHO na Slovensku, či Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ocenila aj aktivity firiem nad rámec aktivít zahrnutých v dotazníku a to predovšetkým aktivity organizované vo vlastnej réžii ako firemné športové ligy a kluby, športové dni aj pre rodinných príslušníkov, vlastné športové centrum, odborné prednášky, či bio jedlá a delenú stravu v menu firemnej jedálne.

Firmy sa do súťaže zapájali vyplnením dotazníka na webovej stránke www.zdravsieslovensko.sk.

Zdroj: zdravsieslovensko.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111