23. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Združenie BLF a Ekonomická univerzita v Bratislave chcú študentov naučiť robiť zodpovedný biznis

Ekonomická univerzita v Bratislave a BLF pred týždňom otvorili prvý semester atraktívneho kurzu v angličtine pod názvom Zodpovedné podnikanie v praxi.

Úspešný štart kurzu

Po úspešnej pilotnej prezentácii spoločného dlhodobého projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Business Leaders Forum (BLF) na novembrovej Medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2015 rozbiehajú tieto dve inštitúcie nový projekt. Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave tak dostali minulý týždeň jedinečnú príležitosť, stať aktérmi zahájenia nového kurzu pod názvom  „Corporate Responsibility in Practice“. Obe inštitúcie nadväzujú na dlhoročnú spoluprácu, každá svojim potenciálom, akademickým i praktickým.

O zodpovednom podnikaní budú so študentmi diskutovať priamo lídri na slovenskom trhu

Predmet rozširuje základné vedomosti, ktoré majú študenti možnosť získať vo viacerých predmetoch, napr. Podnikové hospodárstvo, Základy manažmentu, ale tiež samostatne na Etike podnikania. Základným zámerom tohto akreditovaného predmetu je atraktívnou formou priblížiť reálne fungovanie etického podnikania v praxi podnikov, a to autenticky priamo z úst konkrétneho podnikového experta na zodpovedné podnikanie. Každý z nich bude prezentovať, ako sa podnik správa ku skupinám stakeholderov: zamestnancom, dodávateľom, odberateľom, spotrebiteľom, miestnym komunitám, verejnosti, životnému prostrediu a pod. Dôraz bude kladený na prezentovanie objektívneho stavu uplatňovania etických princípov vo fungovaní konkrétneho podniku na trhu, s pozitívami i negatívami, a udržateľný mechanizmus etického riešenia akýchkoľvek problémov.

Snahou oboch partnerov kurzu je priblížiť zodpovedné podnikanie v praxi, a to v anglickom jazyku. Touto formou realizovaný kurz prospeje nielen študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale i zahraničným študentom. Oceniteľným prínosom kurzu bude i vzájomná diskusia študentov z rôznych krajín a podnikových expertov na zodpovedné podnikanie, inšpiratívna najmä motiváciou presadzovať etické princípy v podnikaní bez geografických a jazykových limitov.

Do kurzu sa zapojí až 12 slovenských firiem

Prvým prednášajúcim kurzu bol 17. februára Michal Kišša, výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum a senior programový manažér v Nadácii Pontis. Ďalšie prednášky v rámci letného semestra 2015/2016 budú mať nasledovné líderské podniky v oblasti zodpovedného podnikania v Slovenskej republike: Slovenské elektrárne, a.s.; Východoslovenská energetika Holding a.s.; Skanska SK a.s.; Philip Morris Slovakia s.r.o.; HEINEKEN Slovensko a.s.; Slovenská sporiteľňa, a.s.; TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.; Kaufland Slovenská republika v.o.s.; Accenture s.r.o.; Volkswagen Slovakia a.s.; Embraco Slovakia s.r.o. a WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

Michal Kišša ako výkonný riaditeľ BLF interaktívne uviedol študentov do problematiky zodpovedného biznisu a predstavil im hlavné aktivity BLF.

FOTOGALÉRIU Z PRVEJ PREDNÁŠKY NÁJDETE TU.

Experti z firiem predstavia svoje „best practices“ v rámci zodpovedného podnikania

Kurz “Corporate Responsibility in Practice” je výnimočný najmä tým, že sa zameriava na prax a študenti budú mať na univerzitnej pôde počas 26 týždňov možnosť nahliadnuť do “kuchyne” zodpovedného podnikania. Každý týždeň budú totiž spolu s autentickými podnikovými expertmi diskutovať v angličtine na aktuálne témy zodpovedného podnikania. Navyše, našim zámerom je tento kurz realizovať dlhodobo, čiže sa bude každoročne na univerzite opakovať.

Chceme, aby budúca generácia robila biznis zodpovedne už na začiatku

„Sme veľmi radi, že sa téma zodpovedného podnikania dostáva aj na akademickú pôdu, ktorá vychováva budúcich manažérov podnikov. Ak si študenti osvoja hodnoty a benefity zodpovedného podnikania už počas ich štúdia, je veľká pravdepodobnosť, že budú ako uchádzači o prácu takéto firmy aj vyhľadávať a uplatňovať naučené princípy v praxi, prípadne sa sami stanú zakladateľmi/majiteľmi zodpovedných firiem,“ povedal pri tejto príležitosti Michal Kišša, výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum a senior programový manažér v Nadácii Pontis.

„Zodpovedné podnikanie v praxi v angličtine je predovšetkým praktickým tréningom a rozšírením nadobudnutých vedomostí študentov z oblasti zodpovedného podnikania a v jazyku spoločného porozumenia. Na Ekonomickej univerzite sme veľmi radi, že máme možnosť tento atraktívny predmet realizovať práve s Business Leaders Forum, spoločenstvom podnikov, ktoré zodpovedné podnikanie praktizujú. Pre študentov bude najväčším benefitom možnosť komunikovať s úspešnými podnikovými expertmi na zodpovedné podnikanie, vedieť nachádzať odpovede na etické dilemy a motivovať sa, ako riešiť i komplikované podnikové problémy s aplikáciou etických princípov,“ hovorí doc. Ing. Gabriela Dubcová, PhD., gestorka predmetu.

 

Zdroj: EUBA

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111