29. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Ženy v technike

Ženy v technicky zameraných odvetviach dosahujú úspech ťažšie, no sú čoraz žiadanejšie. Lákajú ich samotné firmy.

©University of Salford Press Office/flickr.com

Sociálne stereotypy ovplyvňujú správanie a rozhodovania mužov i žien. Tie vo významnej miere pôsobia aj na výber študijného odboru a neskôr povolania ľudí. Zamestnávanie žien v tradične vnímaných mužských odvetviach, čo sa počtu zamestnancov týka, je v USA či v Európe veľmi poddimenzované. V súčasnom období, kedy sa kladie dôraz na alternatívne spôsoby dopravy a problémom je nárast vekovej štruktúry populácie, je kvalifikovaná žena v technike vyhľadávaná.

Medzi „typicky mužské“ odvetvia možno zaradiť stavebný, ťažobný, strojársky, energetický, automobilový či vo všeobecnosti technicky orientovaný priemysel. Oproti tomu ženské zastúpenie je početnejšie v odvetviach vzdelávania, administratíve, medicíne, sociálnych, operátorských, zákazníckych či iných službách. Podľa štúdie Catalist v krajinách OECD, je ženský pracovný výber povolaní menej rôznorodý než mužský. Polovica všetkých žien pracuje v 11 uvedených pracovných odvetviach, naproti tomu muži vo viac ako 20. Najvýraznejšia rodová nerovnosť bola pozorovaná v krajinách ako USA, Taliansko, Veľká Británia, Írsko či Grécko.

Denník The Guardian odkazuje na nedávny výskum OECD Education at glance, ktorý porovnáva univerzitné zameranie študentov. Odhaľuje, že až 41 % žien na Islande skončilo študijný program v inžinierstve, manufaktúre či stavebníctve, v Estónsku 35 %, Poľsku 34 % a vo Veľkej Británii, ktorá bola na 29 mieste, len 23 %.

V automobilovom priemysle bolo v roku 2013 v USA podľa štúdie Catalyst len 25,4 % pracovných pozícií obsadených ženami. Z toho vyše polovica pracovala v administratívnej oblasti. Európa v roku 2010 zamestnávala okolo 20 % žien v automobilovom priemysle, kde zväčša vykonávali menej kvalifikovanú či menej platenú prácu. Štúdia Deloitte z roku 2010 poukazuje, že 56 % z respondentov automobilového priemyslu nemá aktívny náborový program zameraný na ženy. 40 % ženského pokolenia zamestnaného v tomto odvetví sa sťažovalo na bezohľadnú firemnú kultúru voči rodinným záväzkom. Systém udržiavania žien v zamestnaní uviedlo 20 % respondentov ako veľmi slabý a 32 % naopak ako veľmi dobrý.

Volvo je jedným z mála firiem, kde 80 % koncepčných dizajnérok tvoria ženy. Pre porovnanie, v General Motors  (GM) pracuje v USA a Kanade len 20 % globálnych dizajnérok. Justmeans uvádza, že GM úspešne pracuje na programových iniciatívach, ako zvýšiť počet kvalifikovaných žien na technických pozíciách, predaji, marketingu či manažmente. Podľa The Futuremobilitynow je úspešný výberový a odmeňovací proces žien – zamestnankýň hlavným firemným cieľom BMW Group. Rok čo rok percento žien v ich radoch narastá. Až 47 % predavačov áut prejavuje podľa prieskumu trhu záujem o ženské obchodníčky v tomto odvetví pre ich lepšie výsledky.

Odporúčaním ako zvýšiť podiel zamestnaných žien vo vede a technike je zamerať sa na vytvorenie work-life balance pracovného prostredia a eliminovať ženské a mužské stereotypy, ktoré ovplyvňujú výber študijného odboru aj prostredníctvom zlepšenia vyučovacích techník profesorov. The your life campaign podporovaná americkou vládou a spoločnosťami sa snaží navýšiť počet žien študujúcich matematiku či fyziku o 50 % do troch rokov.

Článok pripravila Janka Mikudová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111