02. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

Ženy vnášajú do biznisu spoluprácu, kreativitu aj schopnosť počúvať

Na seminári Diver(SiTy): Ženy v biznise sa diskutovalo aj o tom, čo ženám pomáha dosiahnuť úspech v práci.

V dlhodobom horizonte prinášajú rozmanité tímy lepšie porozumenie zákazníckym potrebám, rozvíjajú inovačné schopnosti a pomáhajú firmám preniknúť na nové trhy. Na rodovú diverzitu a uplatnenie žien v práci sa zameral seminár Diver(SiTy): Ženy v biznise, ktorý 30.mája v Bratislave zorganizovali Business Leaders Forum a IBM.

Ženy na Slovensku

Zvyšovanie zamestnanosti žien prispelo k zvyšovaniu globálneho HDP vo väčšej miere ako nové technológie,“ povedala na podujatí Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rodová rovnosť má teda aj silný ekonomický rozmer. Na Slovensku však iba štvrtinu podnikateľov tvoria ženy a ženy tiež majú o 18 % nižšie platy ako muži. V rámci Európskej únie ženy rozhodujú až o 80 % nákupoch. Aj z tohto hľadiska je potrebné, aby vo firmách mali slovo.

Oľga Pietruchová spomenula aj nástroje podpory rodovej diverzity zo strany štátu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každý druhý rok organizuje súťaž pre firmy Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Efektívnym opatrením sa tiež ukázalo byť zvýšenie príspevku počas materskej dovolenky a umožnenia čerpania aj otcom. „Každý rok sa zdvojnásobuje počet mužov, ktorú u nás čerpajú materskú dovolenku. V súčasnosti tvorí podiel mužov na materskej dovolenke 7 %,“ spresnila O. Pietruchová.

Už v priebehu leta 2017 sa firmy budú môcť prostredníctvom Implementačnej agentúry ministerstva uchádzať o dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ na vytvorenie detského kútika či škôlky priamo vo firme. V mimobratislavskom regióne bude možná aj podpora flexibilných foriem práce pre matky malých detí.

Čo ženám pomáha ísť vyššie

Žena musí mať drajv, ale bez podpory zamestnávateľa a rodiny to nepôjde,“ reagovala Alica Pavúková, partnerka a líderka auditu zo spoločnosti PwC, na otázku ako sa dostať na riadiacu pozíciu vo firme. Ako zdôraznila, firma by mala mať podporu rodovej diverzity hlboko zakorenenú, s čím je nevyhnutne spojené rovnaké odmeňovanie mužov a žien.

K opatreniam, ako sú flexibilné možnosti práce, práca na skrátený úväzok či z domu je vo firme dôležité brať do úvahy aj tzv. unconcious bias faktor. Ide o podvedomú inklináciu k tomu, čo je nám podobné. V praxi to môže napríklad vyzerať tak, že manažér mužského pohlavia a bielej pleti podvedome preferuje a povyšuje rovnakých zamestnancov, ako je on sám. „V PWC robíme tréning na odbúranie podvedomých predsudkov už pre našich začínajúcich zamestnancov,“ doplnila A. Pavúková.

Marcela Krajčová, HR manažérka Philip Morris International, zdôraznila, že individualizovaný prístup je to, čo pomáha zamestnancom a zamestnankyniam cítiť sa u nich dobre. „Aj keď máme smernice a pravidlá, sme najmä ľudská firma,“ uviedla a spomenula príklad zamestnankýň, ktorým umožnili sabbatical, prácu z domu či úpravu pracovného času podľa ich potrieb.

V mužskom svete

I keď žien pracujúcich v technických odboroch je stále nízke percento, skúsenosti z firiem svedčia o tom, že ich prítomnosť v tíme má značne pozitívny dopad. „Ženy do tímu vnášajú spoluprácu, schopnosť počúvať, podporujú kreativitu. Často sú práve ženy líderkami,“ priblížila Ivana Medveďová, globálna riaditeľka pre obchodné aplikácie a IT služby v IBM, pod ktorú spadajú stovky ľudí po celom svete.

IT je rýchlo rastúci a veľmi dobre platený odbor s perspektívou. „Je dôležité vzbudzovať oň záujem už medzi dievčatami na základných a stredných školách, a to najmä v regiónoch,“ povedala Petra Kotuliaková, zakladateľka neziskovky Aj Ty v IT. Spresnila, že kým pred pár rokmi študovalo IT iba 3 % žien, dnes už to je 10-12 % žien.

Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ a riaditeľ zákazníckeho centra sieťových služieb AT&T, upozornil na fakt, že aj keď je rodová rovnosť v mnohých firmách úplne prirodzená vec, deti diferencujeme (hračkami či aktivitami) odmalička, a tým ovplyvňujeme ich cestu životom. „Výzvou pre nás je, ako presvedčiť ženy, aby sa po návrate z materskej dovolenky nevzdávali manažérskej pozície.“

Cestou je vyššie zapojenie mužov do starostlivosti o rodinu a chodu domácností, zhodli sa účastníci seminára pri diskusných stoloch s prezentujúcimi. Podpora rodovej rovnosti, profesionálneho uplatnenia podľa vlastného výberu a budovanie sebadôvery dievčat by mali byť prítomné už od raného detstva. Nezastupiteľná je aj úloha škôl, kde však namiesto búrania rodových stereotypov bežne dochádza k ich posilňovaniu.

Myslím si , že strach zo zodpovednosti odlišuje šikovných ľudí na vedúcich pozíciách od tých, ktorí sú šikovní a na nevedúcich pozíciách. Badateľné je to najmä u žien,“ zhodnotila Júlia Micháleková, výkonná riaditeľka online marketingovej agentúry Visibility. Ženám (aj mužom) radí žiť v „bubline“ toho, čomu veria a čo ich napĺňa a nepripúšťať si negatívne tlaky a názory okolia: „Tento prístup má výhody – ja som napríklad ani nevedela, že mám mať problém s rodovou nerovnosťou, dokým mi to niekto nepovedal“.  

Čo ďalšie na seminári zaznelo? Čítajte viac o tom, ako môžu samotní zamestnanci podporovať diverzitu vo firme

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111