05. 04. 2017 Zodpovedné podnikanie

Zistite novinky o ochrane osobných údajov

Viete aké povinnosti vyplývajú z novej úpravy všeobecného nariadenia na ochranu OÚ? Zbierate a uchovávate citlivé údaje v súlade so zákonom?

Pozývame vás na ďalšie pro bono školenie pre neziskovky a školy, kde sa dozviete základné pravidlá súvisiace s ochranou osobných údajov, naučíte sa ako ich spracovávať v rámci internej administratívy, klientskej agendy, fundraisingových či marketingových aktivitít. Prihlásiť sa môžete do piatku 14. 4. 2017.

Tréning prakticky predstaví základné pravidlá súvisiace so spracúvaním osobných údajov, oboznámi vás s terajšou, ako aj novou legislatívou a vysvetlí základné rozdiely medzi nimi. Školitelia sa zamerajú ako na interné procesy organizácie (spracovanie v rámci internej administratívy, zamestnanecké vzťahy), tak aj na spracúvanie osobných údajov v rámci klientskej agendy a pri fundraisingových či marketingových aktivitách. Zároveň budú v skratke predstavené významné zmeny v tejto oblasti spojené s prijatím Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré v krátkom čase v značnej miere nahradí súčasnú právnu úpravu na základe zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Advokáti tiež zodpovedajú vaše vopred zaslané otázky.

Dátum: 27.  apríla 2017
Čas: 9:00 – 16:00 hod.
Miesto: Vzhľadom na vysoký záujem neziskových organizácií z predchádzajúcich školení tento tréning poskytnú dve advokátske kancelárie:
   – White & Case – Hlavné námestie 356/5, Bratislava
   – Kinstellar – Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Po zaregistrovaní vašej prihlášky vás informujeme, na ktorý z tréningov ste boli zaradený.

Školitelia:
   – White & Case – Mgr. Michal Pališin, LL.M., Mgr. Barbora Hrabčáková
   – Kinstellar – Jakub Berthoty, LL.M.
Kapacita: 34 miest

Profily školiteľov – White&Case

Michal Pališin pôsobí ako advokát v prestížnej medzinárodnej advokátskej kancelárii White & Case už 11 rokov. Svoje právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul LL.M. na Právnickej fakulte Univerzity v Gente v Belgicku. Počas svojej právnej praxe sa predovšetkým špecializuje na otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov a v tejto súvislosti poskytoval poradenstvo viacerým finančným inštitúciám a ďalším spoločnostiam vrátane poradenstva o implementácii mnohých programov na spracovanie osobných údajov a cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EÚ a do tretích krajín.
Barbora Hrabčáková pôsobí ako advokátka vo White & Case už 2 roky. Magisterský titul v odbore práva získala na Karlovej univerzite v Prahe a následne pokračovala v štúdiu na Masarykovej univerzite, kde získala titul JUDr. Počas svojej právnej praxe získala skúsenosti v oblasti podnikového, pracovného práva a práva hospodárskej súťaže a zahraničných investícií. Momentálne sa špecializuje na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a spoluorganizuje školenia na túto tému pre významné slovenské firmy a inštitúcie.

Profil školiteľa – Kinstellar

Jakub Berthoty pracoval v advokátskej kancelárii Kinstellar od roku 2012, kde sa venoval primárne oblasti ochrany osobných údajov. Počas svojho pôsobenia v Kinstellar spolupracoval s Nadáciou Pontis na Pro Bono Maratóne pre neziskové organizácie.  Od 1. februára 2017 pôsobí samostatne, špecializuje sa na oblasť ochrany osobných údajov a pripravuje právnu publikáciu zameranú na Nariadenie.


Prihlasovací formulár

Kapacita tréningu je 34 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do piatku 14. apríla 2017. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

V roku 2016 sme zorganizovali v rámci Maratónu dobrovoľníctva (podujatia Naše Mesto a Pro Bono Marátón) aj 14 bezplatných tréningov pre vyše 250 účastníkov z 200 neziskových organizácií. Tento rok sme sa rozhodli ponúkať školenia celoročne a to nielen pre mimovládne organizácie, ale aj školy. Experti z business a právneho prostredia sa navyše s vami budú deliť o svoje skúsenosti počas celého dňa. Prihlasovanie spúšťame vždy v prvý týždeň v mesiaci a tréning sa uskutoční posledný štvrtok alebo piatok.

Pro Bono partner tohto školenia

        

Organizátor aktivity Tréningy Pro Bono


Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111