03. 05. 2017 Zodpovedné podnikanie

Zmeňme svet detí k lepšiemu

IKEA chce prostredníctvom projektu Spolu s vami motivovať svojich zamestnancov, zákazníkov a verejnosť, aby pomáhali deťom, ktoré to potrebujú.

Deti sú naša budúcnosť. S mnohými z nich sa, bohužiaľ, život nemazná a už od útleho veku prežívajú traumy, ktoré do detského sveta nepatria. Sú vystavené priamemu fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, verbálnym útokom a vyhrážaniu, alebo sú svedkami násilia páchaného na ženách – ich matkách.Takáto skúsenosť je pre nich rovnako traumatizujúca.

Každá pomoc sa počíta

Násilie v rodine poškodzuje zdravý vývin dieťaťa, bez ohľadu na to, či je dieťa priamou obeťou, alebo svedkom násilia a jediným východiskom z tejto zlej situácie je únik pred agresorom. Mnohé mamičky spolu s deťmi hľadajú svoju šancu na nový začiatok v krízových centrách. Jedným z nich je aj Centrum Slniečko, n.o. v Nitre, ktoré už 17 rokov pomáha týraným a zneužívaným deťom. Aj vďaka podporovateľom dokáže poskytovať deťom v núdzi ucelený komplex služieb pomoci.

Nie je to tak dávno, čo verejnosť nominovala Centrum Slniečko do projektu IKEA – Spolu s vami. Členovia IKEA FAMILY klubu krízovému centru svojimi hlasmi zabezpečili druhé miesto v projekte, s výhrou bytového zariadenia IKEA v hodnote 5 000 EUR. Zamestnanci IKEA zároveň hlasovaním rozhodli o tom, že Centrum Slniečko dostalo aj finančnú podporu vo výške 2 000 EUR.

Ako prebiehala rekonštrukcia

Počas dvoch dní sa realizovala celková výmena kuchynskej linky a rekonštrukciou prešla aj spoločenská miestnosť, ktorej súčasťou je jedáleň pre deti a ich matky. Zamestnanci IKEA pomohli s návrhom projektu kuchynskej linky a návrhom priestoru jedálne spolu so spoločenskou miestnosťou. Nezostalo však iba pri návrhoch a vyše 20 zamestnancov IKEA sa pustilo do skladania nábytku, maľovania, dekorovania a rôznych iných činností spojených s rekonštrukciou, aby spolu zveľadili priestor na nový štart pre tých najkrehkejších – matky s deťmi, ktoré museli pre násilie utiecť z vlastnej domácnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111