05. 04. 2017 Nadácia Pontis

Zodpovedne a férovo pre lepšie Slovensko

Je to už presne dvadsať rokov, odkedy sme myšlienku prispieť k lepšiemu Slovensku začali pretavovať do reality a vznikla Nadácia Pontis.

Za ten čas sme spoznali množstvo firiem, ktoré svoje podnikanie robili inak. A zistili sme, že zodpovednosť nie je vlastnosť. Je to postoj, pre ktorý sa treba rozhodnúť. 

Neprichádza sama, nevzniká zápisom do obchodného registra, ale stoja za ňou hodnoty. V Nadácii Pontis si uvedomujeme, že byť zodpovedným nie je samozrejmosť. Aj preto sme sa rozhodli oceňovať firmy, ktoré do svojho podnikania vnášajú tento výnimočný rozmer. Sú zároveň inšpiratívnym príkladom pre celé Slovensko. Pretože nič nedáva viac nádeje v lepšiu budúcnosť ako pozitívne príklady, ktoré jednoznačne hovoria „dá sa to“. Ocenenie Via Bona Slovakia tento rok udeľujeme už po sedemnásty raz. Nesmierne nás teší, že každý rok narastá počet zodpovedných firiem. Svedčí o tom aj skutočnosť, že tento rok sme prijali najviac nominácií v kategórii Zodpovedná veľká firma v doterajšej histórii. Pôsobia u nás firmy, ktoré pomáhajú Slovensku riešiť budúcnosť vzdelávania, zlú situáciu v zdravotníctve, bojujú za transparentné prostredie na podnikanie. Novinkou tohto ročníka je Cena za sociálne inovácie. Chceli sme ňou vyzdvihnúť projekty, ktoré majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu niektorého dlhodobého spoločenského problému. 
Pretože vytvárajú sociálnu a ekonomickú hodnotu a prispievajú k spoločnému dobru. Tento rok slávi Nadácia Pontis jubileum. 
No dôvodov na oslavu máme každý rok prinajmenšom osem. Jeden za každú kategóriu Via Bona Slovakia. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111