20. 08. 2014 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné dodávateľsko-odberateľské vzťahy prinášajú obojstranný prospech

Business Leaders Forum sa vo svojich ostatných odporúčaniach pre firmy zameralo na rolu nákupu.

Postavenie obstarávania sa v ostatných rokoch zmenilo z takmer neviditeľného „back-office“ hradenia faktúr dodávateľom na oceňovaného šetriča nákladov, budovateľa vzťahov a nositeľa konkurenčnej výhody.

„Firmy s reaktívnym prístupom k emisiám CO2, k zodpovednej racionalizácii dodávateľov, či k socio–enviro priateľskému brandingu, môžu byť v budúcnosti prinútené k riešeniam, ktoré im nebudú vyhovovať,“ hovorí Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Naopak, spoločnosti s výborne riadeným a udržateľným dodávateľským reťazcom, ktoré dbajú na to, aby ich služby, výrobky alebo komponenty naplnili, či dokonca prekročili aj environmentálne a sociálne očakávania ich partnerov, sú nielen schopné manažovať riziko vo väčšom rozsahu ako konkurenti. Vďaka partnerstvu s dodávateľmi prinášajúcom inovácie získavajú aj podstatnú konkurenčnú výhodu.

 

Lídri v zodpovednom podnikaní sú presvedčení, že sa oplatí posilňovať odbornosť a nezávislosť oddelenia nákupu, jeho funkciu ako nositeľa hodnôt navonok, sústrediť sa na inovácie a budovanie partnerstva s dodávateľmi, klásť dôraz na efektívnu logistiku a osobitnú pozornosť tiež venovať rozvojovým krajinám. Stiahnite si Odporúčania Business Leaders Forum.

Ďakujeme členom BLF, ktorí sa do tvorby odporúčaní zapojili: Embraco Slovakia, Ceragon Networks, Orange Slovensko, Skanska SK, Slovalco, Slovenské elektrárne, Východoslovenská energetika a Západoslovenská energetika.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111