17. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné firmy na Slovensku sa pridávajú k Manifestu Enterprise 2020

Business Leaders Forum podporuje výzvu organizácie CSR Europe na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.

Svetová výstava EXPO Miláno 2015 bude v piatok 19. júna dejiskom medzinárodnej konferencie „Last Call to Europe 2020. The role of Enterprises for a Smart, Sustainable and Inclusive Europe“ (Posledná výzva pre Európu 2020. Úloha biznisu pre dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy), počas ktorej zodpovedné firmy naprieč celou Európou príjmu záväzky, ktoré by mali v nasledujúcich piatich rokoch prispieť k dosiahnutiu cieľov európskej stratégie Európa 2020.

Vzhľadom na urgentnú potrebu reagovať na nezamestnanosť, klimatickú zmenu a demografické zmeny v Európe hnutie za zodpovedné podnikanie vedené organizáciou CSR Europe, ktoré zahŕňa viac ako 40 národných združení zodpovedného podnikania a cez 10-tisíc európskych firiem, pripravilo Manifest Enterprise 2020, ktorým sa zapojené firmy, vlády aj mimovládne organizácie zaväzujú k podpore inkluzívneho a udržateľného hospodárstva.

Združenie zodpovedných firiem podnikajúcich na Slovensku Business Leaders Forum (BLF), riaditeľka BLF Beata Hlavčáková a jej poradný výbor tento Manifest plne podporujú. „Záväzky Manifestu sú plne v súlade s Memorandom 2020, ktoré BLF prijalo ešte v decembri minulého roku. Obom dokumentom dominuje dôraz na podporu zamestnanosti a podnikania prostredníctvom vzdelávania pre prax (Skills for Jobs); riešenie spoločenských, ekonomických a environmentálnych problémov inovatívnymi riešeniami; inovatívne prístupy v samotnom podnikaní, ktoré prinášajú hodnotu pre biznis aj spoločnosť; a v neposlednom rade kultúru riadenia založenú na etike, transparentnosti a reportovaní aktivít,“ povedala Beata Hlavčáková, ktorá bude BLF zastupovať priamo na konferencii.

Pokrok v dosahovaní priorít Manifestu do roku 2020 bude CSR Europe sledovať prostredníctvom interaktívnych on-line máp Business Impact Maps, ktoré vyzdvihnú stovky iniciatív naprieč celou Európou.   

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111