13. 04. 2012 Nadácia Pontis

Zodpovedné firmy získali ocenenie Via Bona Slovakia

Nadácia Pontis oceňovala firmy, ktoré sa správajú zodpovedne k svojim zamestnancom, zákazníkom, okoliu i životnému prostrediu.

http://www.podnikam.webnoviny.sk/ekonomika/zodpovedne-firmy-ziskali-ocenenie-bona-slovakia/21459

Víťazmi hlavných cien Via Bona Slovakia sa stali Východoslovenská energetika a internetové kníhkupectvo Martinus.

Víťazi 12. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2011 si dnes prevzali ocenenia v desiatich kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, univerzít, štátnej sféry i z médií, posudzovala 82 nominácií.

Hlavnú cenu pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu získala spoločnosť Východoslovenská energetika. Rozbehla viacero programov starostlivosti o zamestnancov a ich rodiny. Zaviedla prísne opatrenia v boji proti podvodom a korupcii. V snahe zlepšovať zodpovednosť aj u svojich dodávateľov pomáhala posilňovať bezpečnosť a ochranu pri práci v malej firme Slavstroj. „Patrí sa, aby sa taká veľká spoločnosť v regióne východného Slovenska venovala aj projektom, ktoré možno úplne nesúvisia s biznisom, ale sú prospešné,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová. Dobrovoľníci z VSE nahrali už 10 CD s rozprávkami pre nevidiace deti. Spoločnosť organizuje charitatívny beh VSE City Run a spoluorganizuje koalíciu firiem 2013+, ktoré sa usilujú o úspech projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. VSE tiež eliminovala úhyn vtákov na vysokonapäťových vedeniach v chránených územiach o viac než 80 % montovaním špeciálnych chráničiek a úpravou stožiarov. Spoločnosť si za podporu životného prostredia preto vyslúžila aj Zelenú cenu.   

Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania získalo internetové kníhkupectvo Martinus. „Našu firmu charakterizuje človečina. Je to jedna z troch hodnôt, ktoré vyznávame. Ďalej je to vášeň, pre to, čo robíme a pocit prekvapenia, ktoré chceme dávať zákazníkom i našim zamestnancom,“ vysvetlil Michal Meško, riaditeľ kníhkupectva. Martinus presvedčil aj anjelskými drobnými, ktoré z predaja kníh putujú na Dobrého anjela, ale aj iniciatívou Zelený Martinus zameranú na šetrenie energie a zdrojov vo firme. Manažéri zapájajú zamestnancov do rôznych projektov prostredníctvom internej sociálnej siete, pretože aj ich názor je veľmi dôležitý.  

Firma, ktorá zmenšuje korupciu v zdravotníctve

Hodnotiaca komisia Via Bony veľmi kriticky hodnotila úroveň etiky vo farmaceutickom priemysle. No rozhodla sa oceniť snahu o zmenu a udeliť i etickú cenu. Zákaz navštevovania lekárov a žiadne dary. Farmaceutická spoločnosť Bayer zaviedla niekoľko dôležitých opatrení, ktoré zabraňujú korupcii a vedú k transparentnosti. „Vo firme máme funkciu compliance officera, ktorý kontroluje, či všetky procesy fungujú správne. Vypracovali sme hotline linku, kde ľudia môžu anonymne nahlasovať svoje dotazy a ktorá je riadená prostredníctvom nezávislej právnickej agentúry,“ vysvetlila Adriana Funderáková – Beňová, chief operating officer spoločnosti Bayer, ktorá získala Etickú cenu za transparentnosť a odstraňovanie korupcie vo farma biznise.

Dodržiavanie etických princípov je dôležité aj pre týždenník The Slovak Spectator, ktorý vychádza v anglickom jazyku. Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získalo vydavateľstvo The Rock za projekt Get trained and then get published. „Pre mnohých študentov je veľmi ťažké získať plnohodnotnú prax. My sme im ju umožnili. Počas nej majú za sebou ľudí z redakcie, ale aj externých lektorov. Učíme ich žurnalistickému remeslu a upozorňujeme,  že etické zlyhanie môže mať vážne dôsledky,“ vysvetlila ciele projektu šéfredaktorka týždenníka Beata Balogová.
 

Zvíťazila ľudskosť

Nováčikom i veľkým objavom je košická firma NESS KDC, ktorá si odniesla Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom. „Naša firma sa rozhodla založiť NESS Summer Club, ktorý počas leta poskytuje celodennú starostlivosť pre deti zamestnancov. Starajú sa o ne profesionálne animátorky. Deti chodia za kultúrou, históriou, učia sa separovať odpad,“ vymenúva niektoré z aktivít Andrea Bílá, koordinátorka projektu. Vďaka tomu, že sa firma počas letá postará o deti zamestnancov, sa zvyšuje ich lojalita a nadšenie v práci. V Košiciach ostalo aj Čestné uznanie za netradičnú a kompletnú podporu ľudí bez domova. NESS KDC podporuje zariadenie Oáza – Nádej pre lepší život, v ktorom žije sto bezdomovcov. Firma sa rozhodla vytvoriť pracovný portál s ich profilmi. „Chceme ponúkať pracovnú silu ľudí bez domova. V našej firme sme využili ich prácu už niekoľkokrát a veľmi sa osvedčili,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Marek Antal. Košickí bezdomovci tiež čoskoro začnú s pestovaním kvetín, ktoré by mohli predávať miestnym firmám a hotelom, ale aj so starostlivosťou o psov v útulku.

Téme bezdomovectva sa venujú aj Slovenské elektrárne, ktoré tento rok získali Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu. „V roku 2006 zahynulo v dôsledku tuhej zimy v bratislavských uliciach 17 ľudí a to bol práve dôvod, prečo sme sa im rozhodli pomáhať,“ hovorí  Michele Bologna, riaditeľ komunikácie a PR v Slovenských elektrárňach, ktoré  podporujú Depaul Slovensko už od jeho vzniku. Slovenské elektrárne podporujú aj Divadlo bez domova a združenie Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota Bene. Cenu odovzdávala Ľubica Chlpíková, ktorá sa z predajkyne Nota Bene slušne vypracovala a dnes pôsobí vo vlastnom psom salóne.

Firma, ktorá vzdeláva

Maxman Consultants prišli s originálnym nápadom ako vzdelávať študentov. Po tom, čo ich myšlienku bezplatných prednášok odborníkov na jednej z univerzít zamietli, sa zamestnanci rozhodli zorganizovať vlastnú Maxman University. „Zistili sme, že to, čo sa vyučuje na vysokých školách, je väčšinou teória a absolventi nie sú pripravení na prax. Študentom prednášali dobrovoľne nielen zamestnanci našej firmy, ale aj experti a majitelia firiem, aby študentom priniesli skúsenosti z praxe,“ povedal Lukáš Bakoš, managing director Maxman Consultants, ktorá získala Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva.

Nadácia Pontis nezabúda ani na novinárov a ich prínos v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Tento rok Čestné uznanie za mediálny prínos získala redaktorka Lucia Marcinátová z Denníka SME za jej nasadenie a autorský prístup, ktorý prináša v originálnych témach filantropie a zodpovedného podnikania. Jej prínos je o to väčší, že svoje témy  dokázala presadiť aj napriek tomu, že v médiách sa v súčasnosti netešia veľkej popularite.
 
O víťazoch Via Bona Slovakia za rok 2011 rozhodovala 26 členná hodnotiaca komisia v tomto zložení: Gabika Dubcová, Ekonomická univerzita Bratislava, Ján Orlovský, Západoslovenská energetika, Ondrej Sočuvka,  Google Slovensko, Simona Bubánová, Creative Department, František Kočan, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky, Jána Bača, US Steel Košice, Martin Mazag, PRime Time, Lenka Surotchak, Nadácia Pontis, Marcel Lauko – Energetické centrum Bratislava, Dana Mareková, O.z. Via Iuris, Juraj Hipš, O.z. Živica, Daniela Olejárová, Centire, Rado Ondřejíček – autor knihy Homo Asapiens, Marta Kahancová, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce, Ján Marušinec, MESA 10, Beata Hlavčáková, Business Leaders Forum, Beata Dobová, Rádio 7, Juraj Porubský, Forbes, Danka Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava, Marek Roháček, O.Z. Návrat, Vladislav Matej, Nadácia Socia, Richard Jajcay, Ecopress, Martina Slezáková, VÚB banka, Dagmar Šťastná, KPMG, Pavel Sibyla, Trend, Monika Smolová, Nadácia Pontis.

Generálnym partnerom 12. ročníka ocenenia bola spoločnosť VÚB Banka. Partnermi podujatia boli Západoslovenská energetika a DLA Piper. Ocenenie Via Bona Slovakia mediálne podporili Forbes, Hospodárske noviny, Trend, Euractiv.sk, TASR, SITA, Webnoviny.sk, Podnikam.sk, Goodwill, Instore a Zodpovednepodnikanie.sk. Podujatie Via Bona Slovakia 2011 sa uskutočnilo v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia. Hlavným partnerom galavečera bola Refinery Gallery. Parneri večera boli Vivent Production a Vinárstvo Dubovský a Grančič.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111