12. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Zodpovednosť po novom (roku)

Aké témy budú dominovať zodpovednému podnikaniu na Slovensku v roku 2015?

Firmy, ktoré na Slovensku robia slušný, ekologický a transparentný biznis, si koncom minulého roka stanovili nové ciele, ktoré sa zaviazali naplniť v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Riaditelia 32 členských firiem združenia lídrov v zodpovednom podnikaní – Business Leaders Forum – sa podpísali pod Memorandum 2020, ktorým reagujú na dnešné ekonomické, sociálne a environmentálne výzvy.

Odraz nových záväzkov v roku 2015

Zodpovedné firmy si uvedomujú, že svet sa rapídne mení a ak chcú uspieť, už dnes musia reagovať na výzvy, ktorým sa v budúcnosti nevyhnú.

Teplo, teplejšie,…

Neodvrátiteľné sú napríklad zmeny klímy. „Výkyvy počasia sa stali novým trendom, ktorý zasahuje viaceré sektory hospodárstva, akými sú napríklad doprava, stavebníctvo, poľnohospodárstvo či vinárstvo. Zmeny počasia vieme iba spomaliť, nie zastaviť. Preto musíme zmeniť náš uhol pohľadu a prispôsobovať naše aktivity vyšším teplotám, nižším zrážkam či silnejším vetrom,“ zdôraznil expert na odolnosť firiem voči klimatickej zmene z britskej konzultačnej agentúry Acclimatise Piero Pelizzaro, ktorý prednášal na minuloročnom seminári o Adaptácii firiem na klimatickú zmenu. Pozornosť biznisu sa preto musí zamerať nielen na znižovanie svojich dopadov na životné prostredie, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene, ale firmy tiež musia prijať opatrenia (napr. využívanie nových surovín alebo nový dizajn produktov), ktoré im umožnia konkurovať vo svete s nestabilným počasím a nejasnými zásobami základných surovín. 

Partnerstvo s dodávateľmi

V období rozsiahlej globalizácie klimatická zmena nepoškodzuje len zasiahnutú oblasť. Narušenie výroby môže vyvolať domino efekt v ďalších krajinách dodávateľského reťazca. Búrky v Thajsku v roku 2011 negatívne ovplyvnili celosvetový automobilový a elektronický priemysel. Rozsiahle povodne spôsobili škodu na dodávkach materiálov a súčiastok. K poškodeným spoločnostiam patrili firmy ako Cisco, Dell, Ford či HP. Ich škoda bola odhadnutá na 15 – 20 miliárd dolárov. Aj tieto príčiny by mali firmy motivovať k intenzívnejšej spolupráci s dodávateľmi.

Motivovaný zamestnanec nad zlato

Firmy však nebudú čeliť iba globálnym výzvam. Najväčšou skúšku pre každú spoločnosť je, či si dokáže získať a udržať najtalentovanejších zamestnancov, ktorí sú zárukou úspechu. „Vysoká úroveň motivácie zamestnancov zmierňuje dosahy mnohých ekonomických faktorov, ktorým firmy čelia a vedie k lepším obchodným výsledkom,“ hovorí Ivana Vandlíčková z organizácie Aon Hewitt, ktorá každoročne vydáva štúdiu Best Employers Slovensko. Pre motivovanosť zamestnancov je podľa prieskumu najviac dôležité, či sa zamestnanec cíti byť pre firmu tým najdôležitejším, či má možnosť kariérneho rastu a či mu firma pomáha k vyššej efektivite v práci.

Ako môžu firmy na tieto výzvy reagovať? Prehľad možných riešení vám prinesieme v odporúčaniach Business Leaders Forum, ktoré vydáme na na jar a v lete tohto roku.

Skills for job

Ďalším problémom, s ktorým sa firmy stretávajú, je nepripravenosť absolventov stredných a vysokých škôl na prax. Napríklad, spoločnosť T-Systems Slovakia má viac ako 3000 zamestnancov, ktorých priemerný vek je 30. „Viacerí zamestnanci k nám prišli z univerzít. V mnohých prípadoch však neboli pripravení, pretože im chýbala praktická skúsenosť. Preto sme sa rozhodli zaviesť systém duálneho vzdelávania, ktorého cieľom je zahrnúť do vzdelávania praktickú časť,“ vysvetľuje Thomas Bogdain, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.

Rast, ktorý neničí životné prostredie

Celkovo si však budúcnosť vyžiada tvorivý prístup firiem a množstvo inovatívnych riešení. Súčasný svet sa vyznačuje stúpajúcou spotrebou, čo potvrdzuje aj fakt, že každoročne vyťažíme až 60 miliárd ton prírodných zdrojov. Toto číslo by sa malo podľa niektorých odhadov zvýšiť až na 140 miliárd ton ročne v roku 2050.

Efektívnejšie technológie však môžu tento vývoj zvrátiť. Príkladom je cirkulárna ekonomika (circular economy), ktorá predstavuje novú alternatívu k tradičnej lineárnej ekonomike postavenej na vzorcoch „vyrobiť – spotrebovať – zlikvidovať“. Vďaka cirkulárnej ekonomike môžeme udržať zdroje vo výrobnom procese tak dlho, ako sa len dá, získať z nich maximum hodnoty počas používania a na konci životnosti ich zrecyklovať na nové materiály. Cieľom je výroba, ktorá neprodukuje žiadne odpady.

Viac o týchto témach sa budete môcť dozvedieť na najväčšej konferencii o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe CEE CSR Summit, ako aj na jesenných seminároch Business Leaders Forum.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111