10. 05. 2012 Nadácia Pontis

Zodpovedný dodávateľ zvyšuje dôveryhodnosť

Dôvera a transparentnosť sú pre reputáciu firmy rovnako dôležité ako kvalita výrobkov a služieb.

Svedčí o tom aj štúdia podnikateľskej dôvery Edelman Trust Barometer z roku 2010. Pre slovenských zákazníkov je stále na prvom mieste kvalita výrobkov a služieb. Tie nasleduje cena, avšak až 12 percent spotrebiteľov bojkotuje výrobky a služby nedôveryhodných firiem. Presne tieto výsledky priniesol vlaňajší prieskum združenia Business Leaders Forum (BLF) a agentúry Focus. Ide o združenie firiem, ktoré sa zaviazali zodpovedne podnikať. Uvedomujú si, že na ich dôveryhodnosť majú veľký vplyv aj ich dodávatelia. Prípady zlyhania dodávateľov sa už v minulosti odrazili aj na reputácii odberateľských spoločností. Vplývajú aj na nákupné rozhodnutia zákazníkov a spotrebiteľov, ako aj na hodnotu firmy. Všeobecne známy je prípad spoločnosti Nike, ktorú na konci 90. rokov verejne obvinili zo zneužívania práce detí v jej fabrikách v rozvojových krajinách. To spôsobilo aj bojkot jej výrobkov na amerických a západoeurópskych trhoch. Kritike čelí aj spoločnosť Apple. Tá má dlhšietrvajúce problémy s dodávateľmi svojich kľúčových produktov, ako sú iPhony a iPady. Pri ich výrobe neboli časti zamestnancov preplácané nadčasy, ďalší nedostávali ani minimálnu mzdu a problémy boli aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Zodpovední dodávatelia sú pre firmy kľúčoví aj z pohľadu zlepšovania ich dlhodobej ekonomickej výkonnosti. Firmy združenia BLF sa im venujú v rámci pracovnej skupiny Zodpovedný dodávateľský reťazec. Cieľom veľkých spoločností je odovzdávať skúsenosti dobrej praxe malým a stredným podnikom. Projekt podporila EÚ. Jeho súčasťou je aj koncept TWINS – dvojičiek, v rámci ktorého veľká spoločnosť združená v BLF a jej dodávateľ hľadajú riešenie pri spoločnej téme zodpovedného podnikania. Tá by mala byť prínosom pre obe spoločnosti. Zodpovední dodávatelia prinášajú svojim odberateľom ekonomické, environmentálne a tiež aj sociálne výhody. Ich aktivity sú zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a znižovanie emisií CO2, vzdelávanie študentov, ako aj na podporu regiónov. Verím, že príklady týchto firiem budú inšpiratívne aj pre ďalšie slovenské spoločnosti a projekt prispeje k tomu, aby sa na Slovensku dôvera v podnikateľský sektor zvyšovala.

Beata Hlavčáková, riaditeľka BLF a programová riaditeľka NadáciePontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111