Koniec mýtom o nepočujúcich

Príďte na diskusiu Voices, na ktorej budeme spoločne rúcať mýty o nepočujúcich.

Čo vieme o nepočujúcich? Koľkí z nich sú nemí? Vedia čítať, šoférovať, tešiť sa z kultúry, vzdelávať sa, zamestnať sa, podnikať? Majú menšiu slovnú zásobu a citlivosť ku gramatike? Ovplyvňuje postihnutie ich inteligenciu? Vedia všetci odčítavať z pier? Sériu septembrových diskusií na tému nepočujúcich ukončíme tým najlepším spôsobom. Objasníme všetky mýty o nepočujúcich, ktoré z nevedomosti v sebe často živíme.

Diskusiu nájdete aj na Facebooku.

Priznajme si, svet nepočujúcich je nám neznámy, naše predstavy sú viac založené na dojmoch ako na faktoch. To však môže jednoducho zmeniť diskusia zo série Choices Neziskovej organizácie Voices, ktorá bude tlmočená do posunkového jazyka. 

Okrem toho zbierame financie na zriadenie Prvého detského audiocentra v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici. Podporiť ho môžete aj vy cez darcovský portál DobraKrajina.sk.

Ďakujeme.

Darina Tarcsiová

Uznávaná profesorka v odbore špeciálna pedagogika, CODA dieťa (počujúce dieťa nepočujúcich rodičov), tlmočníčka a lektorka posunkového jazyka. Je prodekankou pre vedu a doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK Bratislava a predsedníčkou občianskeho združenia ATLPRENES. Poznáme ju aj z obrazovky. Do posunkového jazyka tlmočí televízne správy a bola prvou moderátorkou Televízneho klubu nepočujúcich.

Róbert Šarina

Tlmočník a lektor posunkového jazyka, dieťa nepočujúceho rodiča, ktorý vyštudoval špeciálnu pedagogiku sluchovo postihnutých na UK v Bratislave. V roku 2011 so svojím nepočujúcim bratom Paľom otvoril sieť prevádzok rýchleho občerstvenia Deaf Kebab. Pracujú v nej ľudia so sluchovým znevýhodnením a celá firma je založená na myšlienke, že všetci ľudia majú právo na prístup k informáciám a na plnohodnotnú sociálnu interakciu.

Impact HUB, Hviezdoslavove námestie 20, Bratislava

ORGANIZÁTOR:                                               S PODPOROU:

      

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky