Naučte sa, ako úspešne realizovať projekt od začiatku až po koniec

Vo februári sa zaoberáme témou projektov. Ako začať? A najmä, ako ho úspešne dokončiť?

Ďalšou témou v rámci programu Tréningy Pro Bono 2017 bude projektový manažment. Na tomto školení sa naučia zamestnanci neziskoviek, ako správne zorganizovať svoje projekty od začiatku do konca.

Základné informácie:

Dátum: 17.2.2017

Čas: 8:30 – 16:30

Miesto: Priestory spoločnosti Dell - Dell Global Business Center – Fazuľová ulica 7, 811 07 Bratislava Na miesto si prosím nezabudnite priniesť občiansky preukaz a na tréning sa zahlásiť na recepcii. V rámci školenia, je poskytnuté občerstvenie aj obed. 

Školitelia: Peter Herceg, Jozef Krajčovič, Marek Piváček

Kapacita: 20 miest

V prípade záujmu sa na toto školenie môžete prihlásiť do 5. 2. 2017 TU.

Projekt dokáže začať ktokoľvek. No dokončiť ho? To už je ťažšie. Práve preto sa v polovici februára môžete stretnúť so školiteľmi spoločnosti Dell, aby ste sa naučili ako sa správne „starať“ o svoje projekty. V rámci workshopu sa rozoberie, čo je projektové riadenie, úlohy a zodpovednosti, fázy riadenia, rozsah projektu, časový plán. Navyše, súčasťou budú aj praktické cvičenia, pri ktorých si účastníci môžu vyskúšať pár základných krokov úspešného projektového manažmentu, konkrétne podľa metodiky PMI. Táto metodika patrí medzi najrozšírenejšie metodiky riadenia projektov.

Tohto školenia sa v minulosti zúčastnili aj niekoľkí zamestnanci Nadácie Pontis, ktorí si ho naplno užívali. Náš programový riaditeľ Pavel Hrica hovorí: „Dellácky tréning projektového manažmentu naučí účastníkov správne nastavovať a viesť projekty krok po kroku – od nápadu až po oslavu úspechu.“

08:30 – 10:20 Úvod, Čo je projektové riadenie, Úlohy a zodpovednosti, Fázy projektu (+ Praktické cvičenie 1)

10:20 – 10:35 Prestávka / Coffee/Bio Break 

10:35 – 11:40 Inicializačný proces (+ cvičenie 2), Plánovací proces (+ cvičenie 3), Rozsah projektu 

11:40 – 12:50 Prestávka na obed (zabezpečené v Dell kantíne) 

12:50 – 15:15 WBS (+ cvičenie 4), Časový plán (+ cvičenie 5), Kritická cesta, Riadenie kvality, komunikácie, rizík (+ cvičenie 6)

15:15 – 15:30 Prestávka / Coffee/Bio Break

15:30 – 16:00 Vykonávacia fáza, Monitorovacia/Kontrolná fáza 

16:00 – 16:30 Uzatváranie, Zhrnutie, Otázky

 

Peter Herceg

Jozef Krajčovič

Marek Piváček

Dell Global Business Center, Fazuľová ulica 7, 811 07 Bratislava

Pro Bono partner tohto školenia

Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

     

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky