Nemáte obchodného ducha? Príďte si zlepšiť svoje zručnosti

Vhodné partnerstvá pre projekt, stretnutia, či čoho sa vyvarovať. Aj o tom bude tento tréning.

Tréning predstaví mimovládnym organizáciam základné pravidlá súvisiace s prípravou na obchodné rokovanie. Oboznámi s účinnými tipmi a trikmi, ktoré môžete využiť v praxi komunikovania svojich aktivít.

Základné informácie:

Dátum: 26.5.2017

Čas: 9:00 – 16:00

Miesto: TNT Express Worldwide s.r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava - Vajnory

Školitelia: Mária Džundová, Obchodná a marketingová riaditeľka

Kapacita: 20 miest

V prípade záujmu sa môže registrovať jeden zamestnanec za jednu mimovládnu organizáciu na tomto linku.

Každá mimovládne organizácia potrebuje vedieť, ako správne komunikovať svoje aktivity pri rôznych príležitostiach. Môže ísť o fundraising, žiadosť o podporu alebo uzatváranie partnerstiev s inými organizáciami. V takýchto situáciách je dôležité jasne a presne odkomunikovať ideu projektu a dôvody prečo je navrhovaná spolupráca pre partnera zaujímavá.

09:00 – 10:30 – Privítanie, predstavenie a začiatok tréningu

10:30 – 10:45 – Coffee break a občerstvenie

10:45 – 12:00 – Tréning

12:00 – 13:00 – Obedná prestávka (možnosť objednať si obed v našej kantíne)

13:00 – 13:45 – Tréning

13:45 – 14:00 – Coffee break a občerstvenie

14:00 – 15:30 – Tréning

15:30 – 16:00 – Záver a spätná väzba

Mária Džundová absolvovala Vysokú školu technickú v Košiciach, odbor Výkonová elektronika. Je absolventka diaľkového štúdia manažérskych a podnikateľských zručností na prestížnej Warwick University. Na svoju súčasnú pozíciu v TNT Slovensko nastúpila v roku 2001. Jej hlavnou zodpovednosťou je riadiť predaj služieb TNT na Slovensku vrátane Oddelenia služieb zákazníkom, špeciálnych služieb a internetových riešení.

TNT Express Worldwide s.r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava - Vajnory

Pro Bono partner tohto školenia

Organizátor aktivity Tréningy Pro Bono


Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky