Pro Bono Maratón

Maratón, v rámci ktorého ľudia z firiem poskytnú svoje profesionálne služby neziskovkám.

Firemní dobrovoľníci a ľudia z neziskoviek vytvoria tímy, ktoré budú 12 hodín nepretržite pracovať v troch oblastiach. 

V rámci Pro Bono maratónu poskytnú ľudia z firiem svoje profesionálne služby neziskovkám. Firemní dobrovoľníci a ľudia z neziskoviek vytvoria tímy, ktoré budú 12 hodín nepretržite pracovať napríklad na tvorbe marketingovej kampane, komunikačnej stratégie alebo novom biznis modeli.

Bezplatné pro bono služby sa budú týkať oblastí:

 • Komunikácia, marketing, reklama
 • Právo
 • Strategické poradenstvo

8:00 – 8:30          Ranná káva

8:30 – 9:00          Predstavenie tímov

9:00 – 12:00        Kreatívna práca na zadaniach

12:00 – 13:00      Obed

13:00 – 18:00      Kreatívna práca na zadaniach

18:00 – 19:00      Večerný bufet

19:00 – 20:30      Prezentácia výsledkov

20:30 –               Pro Bono Párty

 

KOMUNIKÁCIA A MARKETING

Triad Advertising pripraví pre Vnútroblok návrh kampane na zvýšenie angažovanosti ľudí do susedských mobilných záhrad.

PRime time pomôže organizácii Odyseus, ktorá pracuje s ľuďmi v sexbiznise a užívateľmi drog, pri komunikácii posolstiev a vytvorení komunikačnej stratégie kontroverzných tém.

This is Locco pripraví pre Slovenskú debatnú asociáciu komunikačné posolstvá pre podporu kritického myslenia stredoškolákov.

Creative Department sa bude venovať komunikačnej kampani pre Nexteriu, ktorá prináša mladým vysokoškolákom skúsenosti z praxe.

Creo / Young & Rubicam vytvorí pre urban KONTAKT kampaň pre pripravovaný dizajnérsky distrikt THE MOST pod Mostom SNP v Bratislave.

SCR Interactive pripraví pre Mládež ulice vizuálnu identitu a dizajn manuál.

Neopublic Porter Novelli pripraví pre organizáciu Pedál návrh komunikačnej stratégie na podporu cykloturistiky.

Visibility pripraví pre ID Space Team komunikačnú kampaň pre multižánrový festival Rozbaľ to, Bratislava!

Adbee Digital pripraví pre Nadáciu Pontis návrh kampane 24-hodinovka pre darcovský portál Dobrá Krajina.

PRÁVO

Advokáti Martin Provazník z bnt attorneys-at-law a Tomáš Demo z Allen Overy pripravia pre Cyklokoalíciu právnu stratégiu na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu chodcov v Bratislave.

Advokátske kancelárie zapojené do programu Advokáti Pro Bono bnt attorneys-at-law, Hillbridges, Kinstellar a advokátka JUDr. Tijana Ćećezová spolu s exekútorom JUDr. Pavlom Holíkom organizujú pre neziskovky právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, strategického právneho myslenia, práva duševného vlastníctva a exekučného práva. Tréningy vychádzajú z často opakujúcich sa potrieb a otázok neziskových organizácii, s akými sa obracajú na advokátov v programe. Spolu sa pro bono právnych tréningov zúčastní 24 neziskoviek z Bratislavy, Žiliny a Prešova, z toho viac ako polovica pracuje so sociálne marginalizovanými klientami a komunitami.

STRATÉGIA

Accenture pomôže Aliancii Stará Tržnica vytvoriť biznis model pre udržateľné potravinové trhy v centre. Víkendové trhy v Starej tržnici sú alternatívou voči komplexom nákupných centier a vytvárajú priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín.

 

KOMUNIKÁCIA A MARKETING

 • Triad Advertising
 • PRime time 
 • This is Locco 
 • Creative Department 
 • Creo / Young & Rubicam
 • SCR Interactive
 • Neopublic Porter Novelli 
 • Visibility
 • Adbee Digital

PRÁVO

 • bnt attorneys-at-law
 • Hillbridges
 • Kinstellar
 • advokátka JUDr. Tijana Ćećezová
 • exekútor JUDr. Pavol Holík 
 • advokát Tomáš Demo z Allen Overy

STRATÉGIA

 • Accenture 

Connect, Páričkova 18, Bratislava

Impact Hub, Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava

 PARTNERI

                                  

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 MEDIÁLNI PARTNERI

  

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky