Strategická pro bono pomoc a ľudské práva

Odborný seminár pre advokátov, právnikov a študentov práva

Pozývame vás na odborný seminár Strategická pro bono pomoc a ľudské práva, ktorý organizujeme v rámci programu Advokáti Pro Bono v stredu 4. marca 2015 v spolupráci s Nórskou advokátskou komorou. Seminár priblíži skúsenosti zo spoluprác nórskych a slovenských advokátov s neziskovými organizáciami na báze bezplatnej právnej pomoci so systémovým presahom. Advokáti z Nórskej advokátskej komory (Advokatforeningen) predstavia svoj 6-ročný projekt Asylum seekers. V rámci neho sa dlhoročne venovali strategickej litigácii v prípadoch odmietnutých žiadateľov o azyl v Nórsku. V období rokov 2007 - 2013 im v rámci projektu prišlo 1 800 žiadostí o pomoc a zastupovanie od žiadateľov o azyl, ktorí dostali od imigračného úradu zamietavú odpoveď. Po preskúmaní každej z nich si advokáti vybrali 70 prípadov jednotlivcov i rodín na súdne preskúmanie. Až 65 percent prípadov skončilo s pozitívnym výsledkom pre klienta. Výsledky projektu otvárajú základné otázky o právach žiadateľov o azyl v Nórsku.

Nórski advokáti tiež predstavia princípy a skúsenosti z pro bono spoluprác v oblasti ľudských práv, s ktorými majú skúsenosti z vlastného inštitútu Human Rights Committee. O svojich skúsenostiach budú hovoriť aj advokáti a zapojená právnička z programu Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis. Bezplatne sa venujú systémovému riešeniu témy bezdomovectva na Slovensku. V rámci svojej pomoci spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi z troch neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova.

Vstup na seminár je bezplatný. Počet miest je však limitovaný. Registrujte sa, prosím, u Lucii Borovskej z Nadácie Pontis, e-mail: lucia.borovska@nadaciapontis.sk.

Seminár je určený pre advokátov, advokátskych koncipientov i právnikov z oblasti neziskového sektora, či verejnej správy. Radi privítame aj študentov práva, vzhľadom na limitovaný počet miest prednostne účastníkov predmetu Právna klinika neziskového sektora na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

9.30 - 9.45   Privítanie: Lucia Borovská, Nadácia Pontis a Tamás Barabás, PILnet Budapest

9.45 - 10.20   Asylum seekers - pro bono projekt v oblasti azylového práva, Mr. Arild Humlen, Nórska advokátska komora

10.20 – 10.35  Diskusia

10.35 – 10.45  Prestávka na kávu

10.45 - 11.15  Systémové riešenie problému bezdomovectva - pracovná skupina Advokáti Pro Bono, Mgr. Peter Hodál, White&Case, JUDr. Martin Provazník, bnt attorneys-at-law, JUDr. Alexandra Vicová, právnička 

11.15 - 11.45  Diskusia 

12.00 - 13.00   Obed

13.00 - 13.20   Advokáti a pro bono v Nórsku: Princípy a skúsenosti, Mr. Jon Wessel-Aas, Nórska advokátska komora

13.20 - 13.30   Diskusia

13.30 - 14.20   Prípad na Európskom súde pre ľudské práva, Mr. Arild Humlen, Nórska advokátska komora

14.20 - 14.35   Diskusia

14.35 – 14.45   Prestávka na kávu

14.45 - 15.05   Využitie práva v oblasti ľudských práv na súde v prípade policajného zadržania, Mr. Bendik Falch-Koslung, Nórska advokátska komora

15.10 - 15.20   Diskusia

15.20 - 15.30   Na záver, Lucia Borovská, Nadácia Pontis a Stian Oen, Nórska advokátska komora

 

Arild Humlen, advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie Humlen & Rieber-Mohn

Arild pôsobí ako advokát od roku 1981. Od roku 2011 má oprávnenie na zastupovanie na Najvyššom súde v Nórsku. V Nórskej advokátskej komore pracoval na rôznych pozíciách, posledných sedem rokov predsedal Litigačnej skupine azylového a imigračného práva, za čo dostal aj spolu so skupinou ďalších kolegov niekoľko ocenení. V súčasnosti je predsedom právneho výboru Nórskej advokátskej komory.

 

 

 

Bendik Falch-Koslung, advokát a partner advokátskej kancelárie Stabell

Bendik je advokátom od roku 2005. Špecializuje sa na trestné právo, okrem toho aj na litigáciu, správne právo, medzinárodné právo a ľudské práva. V Nórskej advokátskej komore pracoval na rôznych pozíciách. V roku 2011 patril vo veku 31 rokov k najmladším advokátom v Nórsku, ktorí získali oprávnenie na zastupovanie na Najvyššom súde.

 

 

 

 

 

Jon Wessel-Aas, advokát a partner advokátskej kancelárie Bing Hodneland

Jon pôsobí ako advokát od roku 1995. V súčasnosti je jedným z najskúsenejších advokátov v oblasti mediálneho práva v Nórsku.  Témy, na ktoré sa zameriava, sú sloboda prejavu, ochrana súkromia, copyright a ľudské práva. Litigácii na súde v takýchto prípadoch sa venuje od roku 1995. Má 12-ročnú skúsenosť ako pravnik pre nórske verejnoprávne médium NRK. Je členom správnej rady a predtým generálny tajomník International Commission of Jurists (ICJ) - Norway.

 

 

 

Stian Oen, poradca pre verejnú politiku, Nórska advokátska komora

Stian pôsobí od roku 2011 ako poradca pre verejnú politiku v NAK. Mal na starosti koordináciu litigačnej skupiny azylového a imigračného práva v závere jej pôsobenia v roku 2014. Má rozsiahle skúsenosti z práce vo svojej oblasti pre rôzne neziskové a politické organizácie a je členom jednej z komisií vymenovaných nórskou vládou pre vypracovanie Oficálnej správy o stave v Nórsku za roky 2010-2012.

 

 

 

Martin Provazník, advokát, bnt attorneys-at-law

Martin poskytuje právne poradenstvo pre zahraničných ako aj slovenských klientov v oblasti obchodného práva, so zameraním na sporovú agendu, nekalú hospodársku súťaž, likvidácie spoločností, insolvenciu a právo duševného vlastníctva. Od apríla 2014 je členom pracovnej skupiny Advokáti Pro Bono, kde sa venuje analýze problematiky sťaženého prístupu k orgánom verejnej správy.

 

 

 

Peter Hodál, advokát, White & Case

Peter Hodál je advokát z advokátskej kancelárie White & Case. Pracuje na lokálnych a medzinárodných projektoch v oblasti komerčného, obchodného a Európskeho práva. Od apríla 2014 je členom pracovnej skupiny advokáti Pro Bono, kde sa zameriava na analýzu inštitútu oddlžovania fyzických osôb na legislativnej úrovni.

 

 

Alexandra Vicová, právnička 

Právnička s dlhodobými skúsenosťami s právom neziskového sektora vrátane tvorby legislatívnych návrhov. Od roku 2010 sa zameriava na oblasť sociálnych služieb. Má skúsenosti so vzdelávacou a prednášateľskou činnosťou v oblasti sociálnych služieb vrátane publikovania početných článkov a analýz. Od mája 2014 je členkou pracovnej skupiny advokáti Pro Bono, kde sa zameriava na analýzu legislatívy v oblasti zamestnávania a inklúzie ľudí bez domova.

 

Európske integračné centrum, Palisády 29, Bratislava

Organizátori

 

Partneri

 

 

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45 399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky