Večer so sociálnymi inovátormi

27. januára 2016 sa prenesieme do sveta sociálnych inovácií.

Dozvieme sa, kto sú sociálni inovátori, aký je ich prínos pre spoločnosť a ako môžeme využiť ich potenciál. Večer je príležitosťou pre vzájomné prepájanie sa ľudí z neziskového sektora, biznisu, školstva, vedy, či štátnej správy, ktorí jedinečným spôsobom riešia spoločenské problémy. Spojme sa pro bono a vytvárajme lepšie Slovensko!

Vstup len pre pozvaných.

Sociálnymi inovátormi sú ľudia, ktorí prinášajú jedinečné prístupy k riešeniu sociálnych problémov. Na tomto podujatí sa budeme zamýšľať, aké je ich miesto v spoločnosti a aké sú spôsoby ich podpory nielen zo strany štátu. Večerom nadväzujeme na vytvorenie Mapy sociálnych inovácií. V budúcnosti plánujeme pokračovať v ďalších online aj offline formách podpory týchto ľudí a zapájať aj ďalších, ktorí sa z kapacitných dôvodov na tento večer nedostanú.

  • Michaela Jacova, Neulogy Ventures
  • Martin Filko, MF SR
  • Olga Shirobokova, Ashoka
  • Matej Ftáčnik, The Spot
  • Ingrid Kosová, Quo Vadis
  • Štefan Straka, Svatobor
  • Marián Kasan, Projekt K&F

Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky