Zastupovanie detí s duševným postihnutím

Prvé školenie v roku 2017 v rámci série Tréningy Pro Bono bude zamerané na problematiku zastupovania

Prvým januárovým Tréningom Pro Bono bude intenzívne praktické školenie v zastupovaní detí s duševným postihnutím. Tento trojdňový tréning je bezplatný a je vhodný pre advokátov, koncipientov, študentov práva a ďalších.

Základné informácie:

Dátum: 18. – 20. 1. 2017

Čas: st, št – 9.00 – 17.00; pi – 9.00 – 12.00

Miesto: Hotel Premium - Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava

Školiteľ/ka:

Mgr. Ing. Jan Fiala-Butors, LL.M., S.J.D

Mgr. Bc. Šárka Dušková

  • Kapacita: limitovaná

V prípade záujmu sa prosím registrujte emailom na forum@forumhr.eu.

Na Slovensku je mnoho detí so zdravotným postihnutím. Tieto deti potrebujú často zvýšenú pozornosť a starostlivosť, ktorá im však nie je venovaná. Štátny rozpočet na túto skupinu sa v posledných rokoch dokonca výrazne znižuje. Podpora, na ktorú majú tieto deti nárok, sa im však nedostáva. Rôzne zdravotné pomôcky či existujúce služby, ktoré by im mohli zlepšiť kvalitu života i zdravotný stav sa k ním nedostanú z rôznych dôvodov. Nakoľko ide o závažnú tému, sme si vedomí, že ju treba riešiť čo najskôr a čo najefektívnejšie. Preto sa organizuje toto bezplatné školenie v spolupráci s Fórom pre ľudské práva a s podporou Mental Disability Advocacy Centre. Pozývame všetkých obhajcov práv detí s duševným postihnutím, aby sa zúčastnili intenzívneho trojdňového školenia v téme „Zastupovanie detí s duševným postihnutím“. Kapacita je však limitovaná, preto sa prihláste čo najskôr. V prípade, že ste účastníkom, ktorý pochádza mimo Bratislavy, ubytovanie v hlavnom meste Vám bude zaistené.

• Práva detí s duševným postihnutím a medzinárodné štandardy

• Domáce a medzinárodné prostriedky ochrany 

• Špecifické potreby detí s duševným postihnutím 

• Prístupnosť a primerané opatrenia pre deti s duševným postihnutím 

• Procesné prostriedky prekonávania bariér v prístupe k spravodlivosti 

• Komunikácia s deťmi s duševným postihnutím 

• Odstraňovanie bariér v kontakte so zástupcom

• Výpoveď dieťaťa a práca s traumou

Školitelia: 
Mgr. Ing. Jan Fiala-Butora, LL.M., S.J.D., je právnik medzinárodnej mimovládnej organizácie Fórum pre ľudské práva, Open Society Justice Initiative a špecialistom na práva osôb so zdravotným postihnutím s praxou vo vlastnej advokátskej kancelárii a vedením niekoľkých neziskových organizácií. Absolvoval doktorský program Právnickej fakulty Harvardskej univerzity.

Mgr. Bc. Šárka Dušková je právnička organizácie Fórum pre ľudské práva a Ligy lidských práv, vo svojej právnej praxi sa zameriava na práva detí a osôb so zdravotným postihnutím. Je doktorandkou katedry ústavného práva Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne.

Hotel Premium - Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky