09. 11. 2021 Nadácia Pontis

Online diskusia: Výzvy pro bono advokácie

Pripojte sa k nám a zúčastnite sa na online diskusiách v rámci podujatia Výzvy pro bono advokácie. Spolu sa pozrieme na právnu etiku, právnu pomoc cudzincom či tému vyhorenia z pohľadu advokátov, filozofa, entografičky, akademikov alebo klinickej psychologičky. Diskusia je súčasťou Európskeho týždňa pro bono a je určená pre odbornú aj laickú verejnosť.

Na online podujatí budeme diskutovať:

  •  o tom, aké miesto má pro bono v činnosti advokáta a vo vzdelávaní,
  •  o hodnotách a etických dilemách advokátov súčasnosti a budúcnosti,
  •  o špecifikách právnej pomoci cudzincom očami advokátky a etnologičky,
  •  o tom ako chrániť svoje duševné zdravie a vytvárať príležitosť pre pro bono na pracovisku,
  •   o skúsenosti z vyhorenia v advokácii.

Dátum a čas: 25.11. od 9:15 do 12:00

Miesto: Online diskusia sa uskutoční prostredníctvom platformy Zoom a je bezplatná. Je však potrebné sa na ňu registrovať na tomto linku.

Program

9:15 – 10:00 Etické dilemy advokátov. Sú poskytovatelia pro bono lepší právnici?

Hostia:

Mgr. Mgr. Michal Lipták, PhD., advokát a filozof

 

JUDr. Peter Čuroš, PhD., vedecký a akademický pracovník so zameraním na právnu etiku, PF Oslo, Medzinarodný Inštitút pre Sociológiu práva v Onati (Španielsko), PF UK a UPJŠ

10:15 – 11:00 Špecifiká a skúsenosti z pro bono pomoci cudzincom: Sme schopní zabezpečiť prístup k spravodlivosti každému?

Hostky:

JUDr. Miroslava Mittelmannová je advokátka, ktorá tiež spolupracuje s Ligou za ľudské práva.

 

Doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD. je etnologička a pedagogička Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Mgr. Barbora Brunovská, pro bono právnička Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

 

11:15 – 12:00  Ako nevyhorieť? Je pro bono cesta?

Hostky:

PhDr. Pavla Nôtova, PhD. je klinická psychologička a pedagogička.

 

JUDr. Zuzana Šimeková, PhD., LL.M je právnička, zakladateľka a riaditeľka OZ INLY, ktoré sa venuje téme duševného zdravia dospelých.

 

Moderovať bude Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka, ktorá vedie program Advokáti Pro Bono. Vďaka tomuto programu zlepšujeme dostupnosť kvalifikovanej právnej pomoci pre neziskové organizácie, ktoré by si ju inak nemohli dovoliť.

 

Podujatie je súčasťou Európskeho týždňa pro bono.

Pre koho je podujatie určené?

Pre odbornú aj laickú verejnosť: advokátov, právnikov, študentov práva a iných škôl, predstaviteľov neziskových organizácií, zamestnancov a predstaviteľov štátnych orgánov. Podujatie budeme za účelom ďalšieho šírenia nahrávať.

Prihlásiť na konferenciu sa môžete nižšie.

Organizátor

 

 

Partner

 

S podporou

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111