07. 10. 2019 Nadácia Pontis

Pro Bono Tréning: Ako na projektový manažment?

Čo potrebujete vedieť o projektovom manažmente predtým, než projekt spustíte? Čo všetko by ste mali mať pripravené a aké nástroje vám môžu s prípravou projektu pomôcť? Ako dobrovoľníkov či zamestnancov inšpirovať a zároveň predísť syndrómu vyhorenia? Viete ako efektívne riadiť čas a stanoviť si priority?

Mnoho neziskových organizácií na Slovensku pracuje na projektovej podstate, ale napriek tomu je stále veľa neziskoviek, ktoré svoje projekty riadia bez vopred stanovenej štruktúry či formy. S otázkou, ako riadiť projekty efektívne a akú formu riadenia projektov zvoliť, sa potýkajú nielen malé neziskové organizácie, ktoré fungujú na dobrovoľníckej báze, ale aj väčšie neziskovky, ktoré organizačnú štruktúru majú.

Najmä malé neziskovky sú z veľkej časti tvorené dobrovoľníkmi a stoja pred výzvou, ako motivovať svojich členov. Mnoho ľudí sa angažuje v neziskovkách aj popri práci na plný úväzok a preto môže byť výzvou ich udržať a vedieť motivovať. Nie je jednoduché viesť ľudí, ktorí svoju prácu v neziskovke milujú a baví ich to, čo robia, ale zároveň je na nich kladený veľký tlak. Viete ako zabezpečiť, aby ľudia v tak vysokom nasadení predišli syndrómu vyhorenia?

S riadením projektov a vedením ľudí ide ruka v ruke riadenie času. Stanovovanie priorít, určenie časovej línie projektu podľa jednotlivých fáz, aj využitie jednoduchých a nenáročných nástrojov na pomoc pri riadení sú zručnosti, ktoré môžu pomôcť neziskovým organizáciám v rozvoji, udržateľnosti aj celkovej prosperite.

Na Pro Bono tréningu realizovanom s odborníkmi a manažérmi zo spoločnoti Accenture sa dozviete nielen to, ako manažovať projekt či svoj čas, ale aj ako motivovať dobrovoľníkov či zamestnancov pri zachovaní rovnováhy ich pracovného a osobného života.

Dátum: 24.10.2019

Čas: 9:00 – 16:00

Miesto: priestory spoločnosti Accenture – Plynárenská 7/C, vchod C, 821 09 Bratislava

Zástupkyne spoločnosti vás budú čakať na recepcii na 9. poschodí, kam sa dostanete výťahmi z vchodu C.

Kapacita: 20 miest

Program:

  • Project management (na čo myslieť pred začatím projektu, fázy projektu a nástroje, ktoré vám pomôžu riadenie projektu zjednodušiť)
  • Time management (ako riadiť čas efektívne, ako si správne nastaviť priority)
  • Truly human (ako motivovať zamestnancov / dobrovoľníkov, ako predísť vyhoreniu)

Školitelia:

Richard Hargaš, pôsobí v Accenture od roku 1999, v súčasnosti vedie divíziu Technology, poskytujúcu služby lokálnym klientom firmy. Podieľal sa na dodávke mnohých projektov v telekomunikačnom sektore v strednej Európe a na Blízkom východe. V posledných rokoch riadil komplexné transformačné projekty v oblasti CRM. Je zodpovedný za slovenskú lokálnu Technology divíziu, zároveň je aj Pride (LGBT) co-leadom pre Accenture na Slovensku.

Lucia Skraková má v rámci Accenture personálneho oddelenia na starosti okrem iného aj realizáciu projektov v oblasti inklúzie a diverzity. V rámci Rady pre firemné občianstvo sa venuje najmä oblastiam vytvárania ústretových podmienok v zamestnaní a podpore pracujúcich matiek a rodičov, ako aj inklúzii menšinových a marginalizovaných skupín v pracovnom prostredí. Tieto témy aktívne adresuje aj v rámci svojho externého angažovania sa napr. v Charte diverzity Slovenska a tiež vo vedení Lean In Slovakia. Lucia tiež pripravila koncepciu a viedla spustenie komplexného firemného Programu duševného zdravia, ktorý je priekopnícky v slovenských podmienkach.

Alena Kanabová pracuje v Accenture už viac ako 20 rokov. Počas svojej kariéry pracovala na množstve projektov pre klientov z odvetví telekomunikácií, bankového sektora a utilít, primárne v oblasti systémovej integrácie. Momentálne je na pozícii senior manažérky v divízii Accenture Technology a zároveň je riaditeľkou pre firemnú spoločenskú zodpovednosť lokálnej pobočky Accenture. V rámci tejto roly a tiež súkromne sa angažuje v podpore zmien vzdelávania na Slovensku a podpore diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí, s dôrazom na zvýšenie podielu žien v IT sektore.

Pavol Kovalčík je manažérom v Accenture Technology. Vyštudoval FMKFI UK v Bratislave, konkrétne špecializáciu zameranú na počítačovú grafiku. Od roku 2004 pôsobí v spoločnosti Accenture, kde sa zo začiatku podieľal na projektoch zameraných prevažne na aplikačnú integráciu pre High-Tech a Telco klientov.  V súčasnosti je zodpovedný za rozvoj digitálnych kapabilít v rámci Danubia Advanced Technology Center v troch lokáciách – Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Okrem toho pôsobí ako facilitátor programu Truly Human.

Prihlasovací formulár:

Kapacita tréningu je 20 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do 15.10.2019.  Účastníci, ktorí sa prihlásia, budú po zaplnení kurzu evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Partner tréningu:

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningu:

Partner Pro Bono tréningov:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111