17. 04. 2019 Nadácia Pontis

Pro Bono Tréning: GDPR pre neziskový sektor

Po roku sa opäť vraciame k témam ochrany osobných údajov. Ako GDPR ovplyvňuje fungovanie vašej organizácie?

Školenie je venované mimovládnym organizáciám a zodpovie najdôležitejšie otázky v téme ochrany osobných údajov. Odborníci z kancelárie Stentors sa budú venovať definovaniu právnych základov, zásadám spracúvania osobných údajov, potrebným opatreniam a tiež správnemu vypracovaniu dokumentácie s ohľadom na špecifiká neziskového sektora.

Dátum: 02.05.2019

Čas: 9:00 – 12:00

Miesto: Stentors advokátska kancelária s.r.o., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Kapacita: 16 miest

Školiteľ: JUDr. Lenka Katríková, Stentors advokátska kancelária s.r.o.

Program:

  • 09:00 – 10:30         Úvod do problematiky GDPR a základná terminológia, praktické príklady s ohľadom na neziskový sektor
  • 10:30 – 10:45         Prestávka
  • 10:45 – 11:45         Ako správne vypracovať dokumentáciu súladu s GDPR?
  • 11:45 – 12:00         Diskusia, otázky a odpovede

Profil školiteľa: 

JUDr. Lenka Katríková je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors v Bratislave. V praxi sa zameriava na témy obchodného práva, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, ako aj IT práva. U Lenky sa snúbi skvelý právnický štýl s príjemným a zrozumiteľným štýlom komunikácie. Témou ochrany osobných údajov vás prevedie bezplatne v rámci programu Advokáti Pro Bono.

Prihlasovací formulár:

Kapacita tréningu je 16 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme Vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do 28.04.2019.  Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Partner tréningu:

 

 

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningy:

 

 

 

 

Partner aktivity Pro Bono tréningy

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111