25. 01. 2019 Nadácia Pontis

Pro Bono Tréning: Nábor, motivácia a udržanie talentov

Viete ako viesť výberový rozhovor? Ako podporiť spoluprácu a výkonnosť v tíme či organizácii? Ako podporovať a rozvíjať jednotlivých členov tímu? To všetko sa dozviete na workshope s Braňom Andreánskym.

Účastníci workshopu si budú môcť doplniť a precvičiť niekoľko jednoduchých techník, ktoré im pomôžu udržať si nadhľad, aktívnejšie viesť a riadiť rozhovor. Rýchlejšie a presnejšie zhodnotiť mieru požadovaných schopností a predpokladov kandidáta na obsadzované pracovné miesto. Riadiaci pracovníci sa každý deň ocitajú v pasci operatívnych úloh a nedostatku času na úlohy, ktoré musia spraviť. Okrem správneho riadenia času sa dá tomuto do veľkej miery vyhnúť správnym delegovaním úloh a zvládnutím celého postupu a procesu delegovania. Obsah workshopu sa taktiež zameriava na delegovanie a efektívne zadávanie úloh. Teda na nástroje vhodné nielen k tomu, ako riadiť svoj čas, ale tiež na cestu k rozvoju zamestnancov.

Dátum: 06.02.2019

Čas: 9:00 – 16:00

Miesto: Plzeňský Prazdroj – Polus Tower 1, Vajnorská 100/A, Bratislava

Kapacita: 15 miest

Školiteľ: Branislav Andreanský, HR partner a konzultant v Poštovej banke

Obsah:

→ Identifikácia úrovne kompetencií

→ Identifikovanie komunikačných situácií s náročným uchádzačom (pasívny kandidát, príliš sebaprezentačný, nečitateľný..)

→ Nácvik v modelových situáciách, ako zefektívniť, riadiť, urýchliť interview,

→ Princípy behaviorálneho rozhovoru (STAR+S)

→ Nácvik, ohliadnutie s analýzou procesu rozhovoru, pomenovanie silných a rozvojových stránok z hľadiska vedenia rozhovoru.

Profil školiteľa: 

Branislav pracuje ako HR partner a konzultant v Poštovej banke. Predchádzajúce 4roky pracoval ako tréner manažérskych zručností zameraných na rozvoj pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia. V spoločnosti Restartup sa venoval oblasti politického marketingu, kde pomáhal s nastavením PR komunikácie a dohliadal na taktické plnenie komunikačnej stratégie. V rámci podporných programov sa venuje strategickému poradenstvu a facilitačným stretnutiam v neziskových organizáciách, a tiež workshopovým a školiacim aktivitám na akademickej pôde.

Prihlasovací formulár:

Kapacita tréningu je 15 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme Vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do 31.01.2019.  Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Registrujte sa vyplnením formulára:

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningy

 

 

Partner aktivity Pro Bono tréningy

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111