04. 11. 2021 Nadácia Pontis

Pro Bono Webinár: Ako nájsť toho správneho partnera z biznis prostredia

Na tomto workshope sa dozviete, ako a prečo firmy hľadajú partnerov z mimovládneho sektora, čo okrem finančných benefitov vám spolupráca s biznisom prinesie, ale aj ako firemného partnera osloviť či zaujať.

Spoločne sa pokúsime nájsť odpovede na otázky:

  • Ako nájsť svoje „miesto na trhu“, čo je vaša pridaná hodnota a ktorú firmu máte potenciál osloviť?
  • Ako nadviazať kontakt s tou pravou spoločnosťou? Môže sa stať, že firma vás osloví ako prvá? Ako reagovať, na čo si dať pozor?
  • Ako pretaviť krátkodobú spoluprácu do dlhodobého partnerstva?

Dátum: 23.11.2021

Čas: 14:00 16:30

Miesto: Microsoft Teams (pozvánku s linkom dostanete mailom)

Školiteľky: Monika Krejčí a Milica Danková/ Plzeňský Prazdroj

Kapacita: 15 miest

Program

14.00 – 15.15: Predstavenie firemného pohľadu na medzisektorovú spoluprácu

  • Zdieľanie konkrétnych príkladov strategickej spolupráce spoločnosti Plzeňský Prazdroj Česko a Slovensko s viacerými neziskovými organizáciami.
  • Zhrnutie skúseností s komunikáciou s neziskovým sektorom, tipy na nadviazanie spolupráce a jej udržanie.
  • Zdieľanie vašich skúseností s oslovovaním firiem a spolupráce s nimi.
  • Spoločná diskusia o tom, čo sa osvedčilo a čo naopak nefunguje.

15.15 – 15.25: Zadanie úlohy

Školiteľky vám zadajú úlohu týkajúcu sa oslovenia a spolupráce s firemným partnerom.

15.25 – 15.40: Samostatné spracovanie úlohy

15.40 – 16.20: Prezentácia vašich návrhov a získanie spätnej väzby

16.20 – 16.30: Priestor na záverečné otázky a spätnú väzbu na školenie

Profily školiteliek

Monika Krejčí, manažérka vonkajších vzťahov a udržateľného rozvoja pre Česko a Slovensko

Monika pracuje v spoločnosti Plzeňský Prazdroj viac ako 5 rokov. Venuje sa sledovaniu regulačného prostredia v Česku a na Slovensku, nadväzuje vzťahy s významnými inštitucionálnymi partnermi a manažuje aktivity spoločnosti zamerané na udržateľný rozvoj podnikania a napĺňanie spoločenskej zodpovednosti firmy.

Narodila sa v Prahe. Študovala vo Veľkej Británii na London School of Economics. Po ukončení štúdií pracovala niekoľko rokov v zahraničí. Najskôr v Bruseli pre Európsku úniu a neskôr v Londýne v miestnej hospodárskej komore a v poradenskej firme venujúcej sa prieskumom politickej mienky. Po návrate do Česka sa venovala poradenstvu v oblasti legislatívy a spolupráce so štátnou správou v PR agentúre Grayling. Od roku 2016 pôsobí v Plzeňskom Prazdroji, kde stála za prehĺbením spolupráce spoločnosti s neziskovým sektorom, refreshom grantových komunitných programov či rozvojom konceptu zodpovedného marketingu a predaja alkoholu.

Milica Danková, manažérka trvalo udržateľného rozvoja pre Česko a Slovensko

Milica sa spolupráci podnikateľského a neziskového sektora venuje viac ako 15 rokov. Stratégiu firemnej filantropie pomáhala spoločnostiam napĺňať napríklad v Nadácii Orange či SPP, ale dlhé roky sa venovala rozvoju darcovstva a dobrovoľníctva v Centre pre filantropiu a tiež v organizácii Habitat for Humanity International. Ostatný rok pomáha Plzeňskému Prazdroju na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju.

Prihlasovanie na tréning

Kapacita tréningu je 15 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí.

Termín prihlasovania je do piatka 19.11.2021, do konca dňa. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu, budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Pro Bono partner tohto školenia

 

Organizátor

 

Partner Pro Bono tréningov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111