30. 09. 2021 Nadácia Pontis

Pro Bono Webinár: Hromadné podujatia z hľadiska GDPR

Organizujete hromadné podujatia, alebo sa podieľate na ich usporiadaní? Práve pre vás sme pripravili praktický Pro Bono Tréning, ktorý sa zameria na organizovanie hromadných podujatí z pohľadu GDPR, ochrany osobných údajov a aktuálnych obmedzení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

V rámci školenia sa zameriame predovšetkým na praktické riešenie bežných situácií, s ktorými sa organizátori podujatí najčastejšie stretávajú.

Dozviete sa:

  • ktoré osobné údaje sú typicky spracúvané pri hromadných podujatiach,
  • aké subjekty a v akom postavení sa podieľajú na organizovaní podujatia z pohľadu GDPR,
  • ako jednoducho a efektívne zvládať povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov v tejto sfére, a to napríklad pri zasielaní pozvánok, zabezpečovaní účasti osôb na podujatí, ako aj vyhotovovaní a používaní fotografií a videí z podujatia.

Okrem uvedeného sa oboznámite so súčasnými opatreniami proti šíreniu koronavírusu podľa vyhlášok ÚVZ SR a cennými radami, ako zvládnuť organizovanie hromadného podujatia v súčasnom období. Okrem všeobecných pravidiel si priblížime aj osobitné pravidlá pre určité typy hromadných podujatí a upozorníme na niektoré praktické problémy vznikajúce v dôsledku nejednoznačnej úpravy.

Po absolvovaní školenia budete znalí praktických aspektov ochrany osobných údajov účastníkov vašich podujatí, ako aj aktuálnych podmienok opatrení prijatých na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Čo budete potrebovať k webináru: stabilné pripojenie na internet a chuť učiť sa.

Dátum a čas: 14.10.2021, 9:00 – 11:30

Miesto: Microsoft Teams (email zadaný pri registrácii bude slúžiť ako prístup do webovej aplikácie komunikačnej platformy Microsoft Teams – žiadne heslo nepotrebujete).

Kapacita: 50 miest

Kto bude váš školiteľ a školiteľka?

Tréningom vás prevedú Peter Neštepný a Lenka Tomanová z advokátskej kancelárie Stentors v Bratislave.

Mgr. Peter Neštepný

Peter Neštepný sa po práci vo významnej slovenskej advokátskej kancelárii a viac ako desaťročnom vedení samostatnej advokátskej kancelárie zameranej na poradenstvo nadnárodným obchodným spoločnostiam pôsobiacim na území Slovenskej republiky a v regióne CEE stal jedným zo zakladajúcich partnerov advokátskej kancelárie Stentors v Bratislave.

Peter má rozsiahle skúsenosti z viacerých právnych oblastí, s ktorými sa klienti stretávajú počas svojej podnikateľskej činnosti –predovšetkým v oblasti pracovného práva, správneho práva a starostlivosti o ich dodávateľsko-odberateľské vzťahy. V období koronakrízy aktívne monitoroval aktuálnu právnu úpravu zameranú na opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, a to vrátane tých, ktoré sa týkajú podmienok organizovania hromadných podujatí.

JUDr. Lenka Tomanová, LL.M.

tomanovaLenka Tomanová je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors v Bratislave. Zameriava sa predovšetkým na oblasť ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva a IT práva. Participuje na právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Lenka poskytuje právne poradenstvo v oblasti GDPR na každodennej báze, preto má rozsiahle praktické skúsenosti s riešením otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov. V rámci Stentors poskytuje právne služby aj viacerým neziskovým organizáciám zameriavajúc sa na oblasť ochrany osobných údajov, ktoré sú týmito subjektmi spracúvané v rámci ich činnosti, vrátane organizovania hromadných podujatí. Vzhľadom na jej zameranie taktiež priebežne poskytuje právny náhľad na aktuálne legislatívne a právne otázky, ktoré sú publikované vo viacerých médiách.

Prihlasovací formulár

Kapacita webináru je obmedzená. Termín prihlasovania je do 12. 10. 2021. Účastníci, ktorí sa prihlásia, budú po zaplnení kurzu evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

 

Partner tréningu

 

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningu

Partner Pro Bono tréningov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.