05. 05. 2020 Nadácia Pontis

Pro Bono webinár: Praktické využitie Excelu

Excelovským tabuľkám a práci s dátami sa nevyhne žiadna organizácia. Ako z Excelu vyťažiť maximum, uľahčiť a urýchliť si prácu?

Prinášame webinár o jednom z najpoužívanejších programov súčasnosti. Chceli by ste vedieť šikovne používať funkcie Excelu? Triediť a spracovávať dáta efektívnejšie? Ušetriť čas na jednoduchých úlohách? Rozšíriť si vedomosti o pokročilejších funkciách Excelu?

Školitelia z Tatra banky vám ukážu ako na to. Webinár bude praktický, aby ste presne vedeli, čo funkciou alebo aktivitou dosiahnete. Je rozdelený na 2 úrovne – začiatočník a pokročilý. Prihlásiť sa môžete na jednu aj obe úrovne. Každý webinár je rozdelený do niekoľkých blokov, aby sa vám ľahšie učilo.

Čo budete potrebovať k webináru: MS Excel 2016 a vyššie, stabilné pripojenie na internet a chuť učiť sa.

Dátumy

Začiatočník:

 1. Blok: pondelok 18.5.2020 13:00 – 14:00
 2. Blok: streda 20.5.2020 13:00 – 14:00
 3. Blok: piatok 22.5.2020 10:00 – 11:00
 4. Blok: pondelok 25.5.2020 13:00 – 14:00

Pokročilý:

 1. Blok: streda 27.5.2020 10:00 – 12:00
 2. Blok: štvrtok 28.5.2020 10:00 – 12:00

Miesto

Microsoft Teams (email zadaný pri registrácii bude slúžiť ako prístup do webovej aplikácie komunikačnej platformy Microsoft Teams – žiadne heslo nepotrebujete)

Kapacita

 • začiatočník: 30 miest
 • pokročilý: 15 miest

Program

Začiatočník:

 • Všeobecné nástroje (úprava vzhľadu a čitateľnosť)
 • Práca s hárkami a zobrazovacie funkcie
 • Pohyb v bunkách a hárkoch a ich prepojenie (zjednodušenie práce v tabuľkách s veľkým počtom dát)
 • Základne funkcie (SUM, COUNT, MAX, MIN, AVERAGE, LEFT, RIGHT, MID, „&“)
 • Formátovanie buniek vrátane formátovania komentárov (prehľadné tabuľky s prípravou na tlač)
 • Zoradiť, filtrovať, nájsť, nahradiť („upratovanie“ dát do logických celkov)
 • Rozloženie strany (príprava na tlač)
 • Kontingenčná tabuľka (spracovanie komplexnejších dát pre jednoduché analýzy)
 • Pokročilejšie nástroje spracovania dát (Text na stĺpce, Overenie údajov, podmienene formátovanie – príprava dát z iných systémov na spracovanie v Exceli)
 • Pokročilejšie funkcie (COUNTA, IF, COUNTIF, SUMIF, VLOOKUP – porovnávanie dát z rôznych súborov)

Pokročilý:

 • Rozšírený filter (práca s viacnásobným výberom podmienok filtra pri spracovaní parametrov z viacerých stĺpcov)
 • Práca s makrami (automatizácia opakovaných aktivít na spracovanie dát)
 • Práca s funkciami (ABS, AND, OR, vnorene IF, AVERAGEIF, TRIM, ISNA – vytváranie podmienok na analýzu dát)
 • Otázky a požiadavky účastníkov na spracovanie dát

Profil školiteľa

Daniel Šlosár pôsobí v Tatra banke na pozícii vedúceho oddelenia Operational Risk, kde má na starosti tím piatich analytikov. Vo svojej doterajšej kariére pôsobil dlhodobo na odbore účtovníctva a mal na starosti automatizáciu rôznych procesov v rámci tohoto útvaru. Tak ako v oblasti financií tak aj v oblasti rizík je dôležité včasné a presné spracovanie veľkého množstva dát, na čo sa pre koncového uživateľa používajú rôzne nástroje balíka MS Office. Práve praktické využitie týchto nástrojov je dobrým predpokladom šetrenia času a odbúravania manuálneho spracovania dát. Daniel má mnoho praktických skúseností práve v oblasti spracovania dát v nástrojoch MS Office s prepojením na finančný reporting a reporting v oblasti rizík, ale aj v spracovaní údajov používaných z rôznych systémov.

Prihlasovací formulár

Kapacita webináru je obmedzená. Za jednu občiansku organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prihlásiť sa viacerí. Termín prihlasovania je do 15. 5. 2020.  Účastníci, ktorí sa prihlásia, budú po zaplnení kurzu evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Partner tréningu:

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningu:

Partner Pro Bono tréningov:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.