02. 11. 2021 Nadácia Pontis

Pro Bono Webinár: Workshop pre užívateľov Excelu – využitie nástroja Power Query

Stáva sa aj vám, že potrebujete pracovať s dátami, ktoré k vám prichádzajú vo viacerých tabuľkách operatívne a efektívne, ale neviete, ako presne na to? Spoločnosť Accace Slovensko a OZ #accacelife si pre neziskové organizácie pripravili sériu školení určených pre užívateľov Excelu alebo Power BI, ktorí sa chcú naučiť upravovať, načítať a zlučovať dáta z rôznych zdrojov pomocou nástroja Power Query a automatizovať opakované postupy spracovania dát bez nahrávania alebo programovania makier. Že to znie zložito? Práve na to je tento Pro Bono Webinár, na ktorom si všetko vysvetlíme.

Tréning je primárne určený pre zástupcov neziskového sektora, školy, škôlky, mestá a obce. Bude vedený ako workshop a bude z neho vyhotovený záznam.

Účastníci a účastníčky školení sa budú mať možnosť naučiť:

  • načítanie a zlučovanie dát z Excelu,
  • ako načítané dáta skontrolovať, odstrániť z nich chyby a ako ich aktualizovať,
  • postupy používané pri úprave dát, filtrovanie dát, zoskupovanie, vytváranie súhrnov, pridávanie vlastných stĺpcov a vzorcov a ďalšie.

Čo budete potrebovať k webináru: Stabilné pripojenie na internet a chuť učiť sa. Školiteľka bude používať Excel.

Dátum: 15.11.2021 a 22.11.2021 (Školenia budú úlohami na seba naväzovať, a preto je vhodné absolvovať oba tréningy, ale nie je to nevyhnutnosťou.)

Čas: oba razy 9:00 – 10:30

Miesto: Microsoft Teams (pozvánku s linkom dostanete mailom po registrácii)

Kapacita: 30 miest/1 webinár

Profil školiteľky

Radka Hubčíková, ACCA

IFRS Consultant | Accounting Supervisor

Radka je skúsená odborníčka v oblasti účtovníctva s kvalifikáciou ACCA, ktorej hlavnou oblasťou záujmu sú štandardy IFRS. Má hlboké znalosti v tejto oblasti a poskytuje komplexné poradenstvo a služby IFRS medzinárodným klientom ako je IFRS poradenstvo a pomoc s implementáciou nových štandardov pre medzinárodné firmy v rôznych softvéroch, ako aj príprave individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre klientov. Taktiež poskytuje školenia na požiadanie. Okrem toho vedie kanceláriu Accace v Košiciach a jej záľubou je Excel a jeho využitie pri automatizácii procesov, kde sa venuje so svojím tímom účtovaniu neziskových organizácií.

Prihlasovanie

Kapacita každého tréningu je 30 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí.

Termín prihlasovania je do štvrtka 11.11.2021 na prvé školenie a do štvrtka 18.11.2021 na druhé školenie. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu, budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Pro Bono partneri tohto školenia

 

Organizátor

Partner Pro Bono tréningov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111