Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky pôsobí na slovenskom finančnom trhu pod značkou Cetelem od roku 2016. Spoločnosť si uvedomuje, že dôležité je pomáhať aj mimo hlavných aktivít – spoločnosti, komunite, či v rámci rôznych ekologických projektov.

Nadačný fond BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA v Nadácii Pontis bol založený v decembri 2017. Nadačné aktivity fondu sa zameriavajú na vzdelávanie mladých ľudí, prostredníctvom plánovaného podujatia This is 21 – Priprav sa na 21.storočie.

Nadačný fond v rokoch 2018 a 2019 priamo podporil podujatie This Is 21: Priprav sa na 21. storočie!

Podujatie chce poukázať na potrebu rozvoja zručností 21. storočia – hard aj soft skills. Motivovať mladých a ukázať úspešné príbehy zo Slovenska i zo zahraničia, lídrov, ktorí zlepšujú tvár Slovenska. Úspešní ľudia a úspešné príbehy sú prítomní v školách na celom Slovensku. Cieľom je prepájanie biznisu a škôl smerom k zlepšovaniu pripravenosti študentov na budúcnosť. Študentom sa ukáže, ktoré zručnosti sú dnes vyžadované na trhu práce a prostredníctvom osobných príbehov slovenských lídrov a líderiek budú motivovaní, aby sa zapájali do mimoškolských aktivít, nadobudli tak zručnosti 21. storočia a stali sa sami budúcimi lídrami a líderkami.

Oblasti podpory