Nadačný fond BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA v Nadácii Pontis bol založený v decembri 2017

Plánované nadačné aktivity sa zameriavajú na vzdelávanie mladých ľudí, prostredníctvom plánovaného podujatia This is 21:Priprav sa na 21.storočie.

Viac o spoločenskej zodpovednosti BNP PARIBAS sa môžete dočítať tu.

O nás

Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky pôsobí na slovenskom finančnom trhu pod značkou Cetelem od roku 2016. Spoločnosť si uvedomuje, že dôležité je pomáhať aj mimo hlavných aktivít – spoločnosti, komunite, či v rámci rôznych ekologických projektov.

Oblasti podpory

Spoločnosť BNP PARIBAS v roku 2018 priamo podporí podujatie This Is 21: Priprav sa na 21. storočie!
Podujatie chce poukázať na potrebu rozvoja zručností 21. storočia – hard aj soft skills. Motivovať mladých a ukázať úspešné príbehy zo Slovenska i zo zahraničia, lídrov, ktorí zlepšujú tvár Slovenska. Úspešní ľudia a úspešné príbehy budú dňa 5.októbra 2018 prítomní v školách – nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Cieľom je prepájanie biznisu a škôl smerom k zlepšovaniu pripravenosti študentov na budúcnosť. Študentom sa ukáže, ktoré zručnosti sú dnes vyžadované na trhu práce a prostredníctvom osobných príbehov slovenských lídrov a líderiek budú motivovaní, aby sa zapájali do mimoškolských aktivít, nadobudli tak zručnosti 21. storočia a stali sa sami budúcimi lídrami a líderkami.

Myslíme si, že práve biznis lídri a líderky reprezentujú zručnosti 21. storočia. Práve oni rozvinuli a použili tieto zručnosti pri dosahovaní svojich cieľov. Každý z nich má teda k dispozícii osobný návod a príklad, ako sa dajú zručnosti nadobudnúť a potom neskôr použiť v praxi.
Zároveň ide o ľudí, ktorí na ceste za úspechom prekonali veľa pádov a mnohí začínali ako študenti, preto sú ideálni “motivátori” – ukazujú ľudskú tvár podnikania a zároveň sú pre študentov dôkazom, že sa veci meniť dajú aj keď sú ešte “len” študentami.
Títo lídri a líderky robia zaujímavé a svetové veci. Je dôležité ukázať študentom, že úspech je dosiahnuteľný a dostupný, že stojí zato snažiť sa stať lídrom či líderkou, že stojí zato získavať zručnosti 21.storočia, ktoré sú dôležité pre úspech v biznise.

Ľudia

Kristína Marušová

Programová manažérka Nadácie Pontis
Email: kristina.marusova@nadaciapontis.sk
Telefón: +421 917 260 904
Od februára 2018 je programovou manažérkou v Nadácii Pontis a členkou tímu transparentnosti a boja proti korupcii. Podieľa sa na aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko a má na starosti tri nadačné fondy. Okrem Nadačného fondu Lidl, sú to grantové výzvy Nadácie Tesco a Nadačný fond BNP Paribas.

 

Radana Deščíková

Senior programová manažérka
E-mail: radana.descikova@nadaciapontis.sk
Telefón: +421 918 580 097
Radana vedie tím boja proti korupcii. Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a každoročne pripravuje správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujíma ju téma boja proti korupcii, transparentnosti, efektívne využívanie verejných zdrojov, protikorupčné nástroje a tvorba verených politík.