Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis sa od roku 2009 strategicky zameriava na podporu vzdelávania mládeže v oblasti informačných technológií. Orientuje sa aj na podporu komunity a rozvoj dobrovoľníckych aktivít.

V roku 2018 a 2019 nadačný fond prostredníctvom Zamestnaneckej grantovej výzvy podporil spolu 16 projektov v rámci celého Slovenska.

Taktiež v posledných rokoch pravidelne podporuje Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy, kde je hlavným cieľom pomoc ľuďom (deťom i dospelým) s rôznym znevýhodnením pri integrácii do spoločnosti prostredníctvom psov so špeciálnym výcvikom.

Prostredníctvom projektu prevencie onkologických ochorení prsníka, ktorý organizuje Ružová stužka, n. f. poskytuje prostredníctvom informačných letákov vzdelávanie ženám čakajúcim na mamografické vyšetrenie.

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis podporuje aj program Advokáti Pri Bono, ktorý je iniciatívou zvyšujúcou dostupnosť právnej pomoci pre neziskový sektor. Vďaka bezplatným právnym službám advokátov pomáhame profesionalizovať ich činnosť pri riešení ich konkrétnych problémov.