Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis sa strategicky zameriava na podporu vzdelávania mládeže v oblasti informačných technológií. Orientuje sa aj na podporu komunity a rozvoj dobrovoľníckych aktivít. Zároveň podporuje občianske združenie Návrat, a tým pomáha deťom, aby mali mamu a otca a nemuseli žiť v detskom domove.

Podporujeme rodinu a mestské parky

Spoločnosť Dell sa prihlásila k dlhodobému päťročnému záväzku podpory občianskeho združenia Návrat a to prostredníctvom podpory Venture Philanthropy fondu. O.Z. Návrat sa venuje náhradnej rodinnej starostlivosti. Organizáciu podporuú nielen finančne, ale aj poskytovaním svojho know – how na podporu rozvoja združenia. Cez nadačný fond pomáhajú rozvíjať komunitný projekt na rozvoj a zveľadenie Medickej záhrady, na úprave ktorej sa pravidelne podieľajú aj zamestnanci spoločnosti. Z nadačného fondu sa podporujú aj ďalšie projekty pomoci, ktoré v širšom hlasovaní vybrali zamestnanci Dell.