iNOVEum

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis pomáha najmä zvyšovať podnikateľské zručnisti mladým stredoškolákom na východnom Slovensku.

Program iNOVEum chce vytipovať šikovné mozgy v regióne Spiša

Hľadáme šikovných stredoškolákov, ktorí prichádzajú s unikátnymi riešeniami problémov. Naučíme ich ako na na problémy pozerať podnikateľskou optikou. Cieľom je rozvoj individuálneho, inovatívneho a kritického myslenia u študentov. V neposlednom rade by mal program podporiť šance budúcich podnikateľov na ich uplatnenie v lokálnej ekonomike, a zabrániť tak odchodu šikovných mladých ľudí zo Spiša a zo Slovenska. Pedagógom ako ambasádorom projektov by mal program priniesť profesionálny rozvoj a školám prestíž „inovatívnej školy“.

Pre koho je program určený

iNOVEum odštartuje od októbra v spolupráci Embraca, Nadácie Pontis, iniciatívy pre rozvoj podnikania Rozbehni sa!, a start-up centrom Eastcubator. V úvodných ročníkoch sa spolupráca v programe iNOVEum zameria na osem stredných škôl rôznej špecializácie v meste Spišská Nová Ves. Na každej škole hľadáme tímy najviac 3 študentov. Svoje nápady môžu prihlásiť aj viaceré tímy z jednej školy.

Kedy začíname

V októbri začne prezentačná „roadshow“ na jednotlivých školách. Počas októbra až decembra budú pre študentov organizované vzdelávacie semináre, na ktorých sa naučia ako rozpoznávať biznis nápady, ako vytvoriť biznis model, ako zrealizovať zákaznícky prieskum, alebo ako otestovať svoj prototyp.

Inkubačný program

Úspešné nápady budú zaradené do inkubačného programu. V jeho prvej fáze čaká na účastníkov podpora pri vytváraní prototypov. Vo februári spustenie webových stránok projektov a zrealizovanie testovacej kampane každého nápadu. V záverečnej fáze vyhodnotenie testovania prototypu a príprava finálových prezentácií.

Finále

Tímy, ktoré absolvujú inkubačný program prezentujú svoje výsledky pred porotou. Celé sa to bude diať v priestoroch firmy Embraco. Porota vyberie a odmení nápady s najlepšími výsledkami.

Odmeny

Pre vytvorenie prototypu bude poskytnutý študentom grant do výšky 250 eur. V prípade, že bude požiadavka na vyšší grant, po schválení zástupcami Embraco a mentora zo školy môže byť udelený v opodstatnených prípadoch grant do výšky 500 eur. Grant musia študenti následne vyúčtovať.

Nadačný fond Embraco vyčlení 15.000 eur pre víťazné projekty na ďalší vývoj svojich prototypov. Okrem finančnej odmeny získajú tímy aj vecné ceny.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8aa9461b85acbc8101521402a6442552/5D607B52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2f10f7c4594ed61a8aa3a6a95d95b922/5D7C7246/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/45f8e8f95cbb22817ec00a8de09805c2/5D79C50C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e3d43adf9d21664971ba51c6b71603b0/5D80DA17/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b80aff2c0bd7adbf91cae111ef3ce7b9/5D9A365B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c6903fd83b9e2a4a0a9b2183b8e62c73/5D83D551/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6afc97832e7f4b33f1aa7f16eab40bc5/5D5E83AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/002b23a5ee75deb40eba23647b920ee6/5D9DAFD0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d88891c20a5c2733bc850571371cab4/5D9E430D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4871fd7df4799dbcca02977c1681cb70/5D81E375/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/de44914899bd43542aaae53cebe6bc42/5D994435/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net