O nás

Nadačný fond Generali v Nadácii Pontis vznikol v roku 2018. Od svojho vzniku sa venuje pomoci ľuďom zo znevýhodnených skupín v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net, ktorej cieľom je chrániť a zlepšovať životy jednotlivcov, ich rodín, ale aj celých komunít. V rámci tejto iniciatívy podporuje fond aj Úniu materských centier a jej bezplatný program Učenie pre život, ktorý je určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Okrem toho, od roku 2019 boli finančne podporené z Nadačného fondu aj iné organizácie, ako napr. Slovenská horská záchranná služba alebo Biomedicínske centrum SAV.