Oblasti podpory

Zoznam podporených projektov v roku 2020

názov žiadateľa názov projektu schválená suma popis projektu
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 9. ročník Anjelskej kapustnice 2020 1 367,40 € Anjelská kapustnica sa od svojho vzniku v roku 2012 stala už tradičným a neoddeliteľným predvianočným podujatím v meste Košice konaným v spolupráci s Metrom a reštauráciou Med Malina. Tradične sa vydávalo 1000 litrov kapustnice na Hlavnej ulici s cieľom získania prostriedkov na pomoc rodinám s mal. deťmi ohrozeným bezdomovectvom a mladým dospelým v zložitej životnej situácii. Vzhľadom na pandémiu CoViD-19 budeme 9. ročník realizovať tak, že sa navarí 250 porcií na vydaj s cieľom získania finančných prostriedkov a 50 najchudobnejším rodinám pomôžeme ingredienciami na varenie kapustnice, čím zachováme tradíciu podujatia a súčasne priamo pomôžeme rodinám.

Správu o činnosti Nadačného fondu Metro v Nadácii Pontis za rok 2019 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu Metro v Nadácii Pontis za rok 2018 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram