Nadačný fond METRO v Nadácii Pontis

Nadačný fond METRO v Nadácii Pontis vznikol v roku 2018. Od začiatku podporuje aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia.


V roku 2018 nadačný fond podporil projekty:

  • Zero Waste koncept – počas priebehu projektu sa zrealizovalo vzdelávanie na úrovni manažmentu organizácie a vytvorili podklady pre možnosť implementovať tému ZERO WASTE , prevenciu vzniku odpadov dlhodobo aj po ukončení projektu.
  • Stromy namiesto letákov – Projekt vznikol so zámerom prispieť k zlepšeniu životného prostredia, k starostlivosti, zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty našich miest a obcí. Cieľom projektu je prispieť za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, jedným eurom na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku.
  • FOOD FEST v parku Trenčianske Teplice – zabezpečenie kompletne kompostovateľného riadu, na ktorý bolo servírované všetko jedlo. Grant pomohol prehĺbiť myšlienku Zero Waste a predovšetkým eliminovať odpad z podujatia.
  • Zero waste v gastronómii a domácnosti – Cieľom projektu bola edukácia a vzýšenie povedomia o téme Zero Waste. Hlavným bodom programu bola diskusia na tému udržateľnosti. Hosťami bol šéfkuchár, foodblogerka, ambasádorka pre udržateľnosť zo spoločnosti METRO Slovensko a reprezentanti neziskových organizácií – INCIEN a Potravinová banka.