Nadačný fond Strabag v Nadácii Pontis

 

Nadačný fond Strabag v Nadácii Pontis bol zriadený v roku 2016. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít v oblasti kvality života  komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, zdravia, životného prostredia a sociálnej pomoci.

V roku 2020 neboli vo fonde žiadne peniaze. Naposledy bolo podporených 22 projektov v roku 2017 a prerozdelilo sa viac ako 62-tisíc eur.