Správa o činnosti

V rámci aktivít Nadačného fondu LIDL v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili  777 748, 81 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov LIDL – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 96,44 % objemu použitých finančných prostriedkov. 3,56 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V rámci aktivít Nadačného fondu LIDL v Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili  702 338,66 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov LIDL – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 97,60 % objemu použitých finančných prostriedkov. 2,40 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V rámci aktivít Nadačného fondu LIDL v Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili  160 595,86 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov LIDL –formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

 

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 91,75 % objemu použitých finančných prostriedkov. 8,25 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V rámci aktivít Nadačného fondu LIDL v Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili  250 866,49 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov LIDL –formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 95,44 % objemu použitých finančných prostriedkov. 4,56 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky