23. 08. 2019

Ďalší ročník Meet and Code: Zapojte sa a získajte grant a postup do európskeho kola

Cieľom medzinárodnej iniciatívy Meet and Code je ukázať mladým ľuďom od 8 do 24 rokov, že programovanie je zábava! Zapojte aj vašu neziskovú organizáciu do tretieho ročníka Meet and Code Award 2019.

Hlavnou úlohou iniciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie (programovanie). Podujatie má byť zorganizované tak, aby dokázalo,  že kódovanie môže priniesť veľa pozitívnych zmien do bežného života.

Poponáhľajte sa, čas na registráciu máte už len do 8.9. 2019!

Viac informácií nájdete na stránke meetandcode.org.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.