23. 08. 2019

Ďalší ročník Meet and Code: Zapojte sa a získajte grant a postup do európskeho kola

Cieľom medzinárodnej iniciatívy Meet and Code je ukázať mladým ľuďom od 8 do 24 rokov, že programovanie je zábava! Zapojte aj vašu neziskovú organizáciu do tretieho ročníka Meet and Code Award 2019.

Hlavnou úlohou iniciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie (programovanie). Podujatie má byť zorganizované tak, aby dokázalo,  že kódovanie môže priniesť veľa pozitívnych zmien do bežného života.

Poponáhľajte sa, čas na registráciu máte už len do 8.9. 2019!

Viac informácií nájdete na stránke meetandcode.org.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram