25. 03. 2024 Sociálne inovácie

Hľadáme začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v témach zdravie a klimatické zmeny

Swiss Re Foundation vyhlasuje štvrtý ročník programu Shine s možnosťou získať financovanie formou grantu na začínajúci startup alebo podnikateľský zámer.

Máte nápad, ako riešiť aktuálne spoločenské problémy? Prihláste svoj projekt, získajte účasť v šesťmesačnom akceleračnom programe, mentoring od biznis koučov a grant až do výšky 25 000 eur.

Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis a BOOKBRIDGE hľadajú v programe Shine začínajúcich podnikateľov a podnikateľky, ktorých produkt by mal byť inovatívny so silným sociálnym zámerom.

Shine iniciatívu podporuje Swiss Re Slovakia, ktorá u nás pôsobí už viac ako 17 rokov a aktívne spolupracuje s miestnou komunitou.

Kto sa môže prihlásiť?

Inovátori a inovátorky môžu byť súčasťou neformálnej skupiny alebo môžu pracovať v skúsenej organizácii či firme, ktorá hľadá nové oblasti pôsobenia, prípadne chce expandovať s novým projektom.

Prihlásené projekty by mali riešiť problémy v jednej z oblastí:

Predchádzanie dôsledkom klimatických zmien (Natural hazard and climate risk management):

  • klíma a smart poľnohospodárstvo,
  • zníženie negatívnych dopadov na klímu (recyklácia, obnoviteľné zdroje, zalesňovanie, nulový odpad).

Zlepšovanie zdravia (Access to Health):

  • dostupná zdravotná starostlivosť,
  • zdravá výživa (potravinové banky, zdravý životný štýl/ zdravá výživa, predchádzanie chorobám, inovácie v poľnohospodárstve).

V programe Shine získate:

  • účasť na 5-mesačnom akceleračnom programe,
  • vedenie a konzultácie od skúsených mentorov a biznis koučov, ktorí pomôžu s vytvorením škálovateľného udržateľného biznis plánu,
  • viditeľnenie sa v ekosystéme sociálnych inovátorov,
  • dlhodobú spoluprácu so Swiss Re Foundation,
  • príležitosť rásť profesionálne aj osobnostne pod vedením profesionálnych koučov, v súlade s medzinárodnými štandardmi,
  • grant do výšky až 25 000 eur na realizáciu svojej vízie.

Kapacitne je potrebné si v rámci 5-mesačného akceleračného programu vyčleniť 13 plných dní. Medzi jednotlivými modulmi strávi tím 3 – 4 hodiny za týždeň na práci v tíme.

Prihlasovanie

Prihláste sa prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na https://awards.swissrefoundation.org/en/ do 19. apríla 2024. Top 3 kandidáti budú vybraní na online pohovory, z ktorých organizátor vyberie finálneho výhercu programu.

Celá komunikácia (prihláška, pohovor) prebieha v anglickom jazyku.

Cyklus programu

Kritériá hodnotenia

Potenciál pozitívneho dopadu (DOPAD) – rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný.
Dosah (kvantitatívny rozmer) – potenciál šíriteľnosti riešenia.
Inovatívnosť – novým spôsobom pristupuje k riešeniu problému.
Zrealizovateľnosť – potenciál inovátora, individuálny vklad.

Časový harmonogram

25. marec – 19. apríl 2024
Prihlasovanie projektov do programu

22. apríl – 3. máj 2024
Hodnotenie a shortlistovanie projektov

6. máj – 17. máj 2024
Finálny výber projektov, pohovory s vybranými kandidátmi

24. máj 2024
Vyhlásenie výsledkov

september 2024 – január 2025
5-mesačný akceleračný program

január 2025 – júl 2025
Monitoring a sledovanie dopadu

Viac informácií o programe Shine nájdete v brožúre

Máte otázky?

Kontaktujte Norberta Maura, senior programového manažéra Nadácie Pontis, emailom na shine@nadaciapontis.sk alebo telefonicky na čísle 0918 778 780.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111