19. 04. 2024 Filantropia

Nadačný fond Telekom podporí letné tábory zamerané na rozvoj digitálnych zručností detí

Pripravujete pre deti leto plné zábavy, získavania nových zážitkov, poznania a vedomostí? Nadačný fond Telekom vyhlasuje zaujímavý grant, v ktorom je možné prepojiť zodpovedné využívanie moderných technológií, telefónov, tabletov či počítačov so športovými aktivitami a pohybom na čerstvom vzduchu.

Myšlienkou výzvy je motivácia detí vytvoriť rôzne aplikácie či funkčné riešenia, ktoré im pomôžu hravou formou podporiť ich záujem o skúmanie okolitého sveta. Vytvorené funkčné modely môžu slúžiť na podporu zdravého životného štýlu, športovej aktivity, vytvorenie interaktívnych digitálnych hier s presahom do exteriéru, či naprogramovanie rôznych aplikácii využiteľných v prírode. Cieľom nie je sedieť hodiny zavretý v miestnosti a programovať, ale vybehnúť von a prepojiť digitálny svet so skutočným.

Časový harmonogram výzvy

  • 22. apríl 2024 – Vyhlásenie výzvy
  • 17. máj 2024 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
  • 31. máj 2024 – Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov
  • 1.6.2024 – 15.9.2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
  • do 30. septembra 2024  – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy.

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:

Nadácia Pontis
Kristína Kriššák, kristina.krissak@nadaciapontis.sk
Telefón: 0905 449 265

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.