12. 01. 2021 Vzdelávanie

Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2021

Hľadáme občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringového programu EDUakcelerátor, získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia, aj grant na podporu šírenia projektu. Prihlasovanie je otvorené do 12. februára.

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho cyklus nájdete na tomto linku), na ktorý nadväzujú aktivity skupiny absolventov. V tomto ročníku sa zameriava na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt (nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu).

Vybraným projektom (max. 10) sa budú venovať odborníci z rôznych oblastí počas EDUcampu. Po ňom 5 najlepších projektov postúpi do EDUakcelerátora, kde získajú možnosť predovšetkým nastaviť biznis model, fundraising a sledovanie dopadu.

Celé znenie výzvy, spolu s registračným formulárom, nájdete na stránke Generácia 3.0.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram